„ŚWIĄTECZNE DOMKI – Z EKOLOGIĄ NA TY” – wirtualna lekcja plastyki w ramach projektu Cloudlet

Cloudlet

Cloudlet – 16 grudnia 2021

Okres przedświąteczny to czas generalnych porządków, podczas których do kosza wędruje mnóstwo  niepotrzebnych przedmiotów, przeczytanych gazet i pustych opakowań.

Uczniowie realizujący projekt Cloudlet przekonali się, że przy odrobinie kreatywnego wysiłku można dać „odpadom” drugie życie. Podczas przeprowadzonej online lekcji plastyki dla uczniów z Hiszpanii, Łotwy, Chorwacji i Polski powstały niepowtarzalne ozdoby świąteczne do wykonania których użyto kartonowych pudeł, rolek po papierze toaletowym oraz starych gazet. Młodzież wykonała z nich osadzone w zimowej scenerii domki, których bożonarodzeniową atmosferę wzmacniała iluminacja świetlna. Rozwijając zdolności manualne i zmysł artystyczny, uczniowie wzbogacali swoją wiedzę o recyklingu, downcyclingu i upcyclingu. Wykonane prace ożywiły i uatrakcyjniły świąteczny wystrój naszych szkół.

Warsztaty przygotowała i poprowadziła nauczycielka plastyki ze Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie – pani Małgorzata Sosna.

“Cloudlet – Let’s meet in the clouds” – spotkanie nauczycieli w Polsce (3-5 listopada)

Cloudlet

Cloudlet – Let’s meet in the clouds

“Cloudlet – Let’s meet in the clouds” to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez szkoły z Hiszpanii, Chorwacji, Łotwy i Polski. Długo odkładane, z powodu pandemii, spotkanie nauczycieli odbyło się w pierwszych dniach listopada w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie.

Pierwszy dzień poświęcony był bliższemu poznaniu się pedagogów. Po oficjalnym powitaniu i prezentacji szkół nauczyciele wzięli udział w zajęciach warsztatowych „Myślenie projektowe i budowanie zespołu kluczem do sukcesu” – poprowadzonych przez Pana dr. hab. inż. Przemysława Postawę –  pracownika Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Zajęcia pomogły w przełamaniu pierwszych lodów, co ułatwiło realizację kolejnych punktów programu wizyty. Kolejną część dnia wypełniła wymiana doświadczeń w zakresie form, metod i środków zdalnego nauczania oraz ożywiona debata na temat realizacji projektów Erasmus+. Goście odwiedzili również Rezerwat Archeologiczny Kultury Łużyckiej w dzielnicy Raków, prezentujący jedno z największych poznanych w Polsce cmentarzysk z wczesnej epoki żelaza (750-600 lat p.n.e.).

Czwartek miał charakter zajęć plenerowych. Wędrówka po malowniczych terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz zwiedzanie klasztoru jasnogórskiego sprzyjało integracji grupy oraz budowaniu pozytywnej atmosfery.

Ostatni dzień spotkania przeznaczony został na omówienie dalszych perspektyw współpracy, oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej programu eTwinning, który stanowi ważny element naszego partnerstwa.

Mamy nadzieję, że wizyta w Polsce zapoczątkowała serię kolejnych, równie owocnych spotkań w szkołach naszych partnerów.

Do Roboty Ozoboty!

Do Roboty Ozoboty!” to akcja przeprowadzona w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie w ramach Europejskiego Tygodnia Kodowania. Uczniowie klas V-VIII brali udział w zajęciach wprowadzających w świat programowania i robotyki. Wykorzystane do tego celu zostały malutkie, ale bardzo inteligentne roboty dydaktyczne – Ozoboty. Pracując w 2-3 osobowych zespołach, uczniowie rozwiązywali problemy programistyczne, sterując robotami za pomocą kolorowych kodów. Zadania wymagały kreatywności i umiejętności logicznego myślenia, ale przede wszystkim były okazją do świetnej zabawy. Zestaw Ozobotów zakupiony został z funduszu programu Erasmus+epiSTEMe – European Partnership in STEM Education”.

CODEWEEK2021

W tym roku nasza szkoła przystąpiła do Europejskiego Tygodnia Kodowania CODEWEEK2021. W dniach od 9 października do 24 2021 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie aktywnie uczestniczyli w tym europejskim wydarzeniu. Uczniowie klas I, II i III na zajęciach rozwijających ćwiczyli i rozwijali umiejętności logicznego myślenia oraz kodowania. Rozkodowywali obrazki oraz słowa i powiedzenia, a także kodowali za pomocą kolorów.
Dzieci miały zakodować zagadki dla innych klas. Wykonanie na pozór łatwego zadania, przysporzyło im nie lada trudności. Uczniowie po otrzymaniu zagadek, rozkodowywali polecenia i kodowali odpowiedź. Z tym zadaniem poradzili sobie znakomicie. Dzieci doszły do wniosku, że bez komputera można też programować, a przy tym świetnie się bawić.

Klaudia Brodziak

Bieg Erasmusa 2021

Bijemy rekord Polski! – to hasło kolejnej edycji biegu Erasmus, który na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń organizowanych przez Narodową Agencję programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności. W tym roku do wszystkich drużyn dołączyła jeszcze reprezentacja naszej szkoły w składzie: Wiktoria Marcjanek, Emilia Majewska, Zuzanna Gradoń oraz Natalia Walaszczyk. Dziewczyny w ciągu 60 minut miały za zadanie pokonać, jak najwięcej kilometrów. Było to nie lada wyzwanie, ale jak na klasy sportowe przystało, dziewczyny dały sobie świetnie radę. Cóż można więcej powiedzieć, drużyna Siódemki dorzuciła swoje kilometry i wraz z innymi uczestnikami pobiła rekord Polski. Beg połączony był z promocją realizowanych przez naszą szkołę projektów Erasmus+. Brawo za determinację, zaangażowanie i wzorową kondycję.

 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Dzień Tabliczki Mnożenia

W dniu 2 października 2021 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. W bieżącym roku do akcji zgłosiło się 5394 szkoły z Polski. Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mili okazję nadrobić te zaległości. Przebieg akcji w bieżącym roku szkolnym miał nieco inny przebieg niż w latach poprzednich. Uczniowie klas III- VIII przystępowali do egzaminu w swoich klasach podczas lekcji matematyki. Losowali 5 zadań egzaminacyjnych, na rozwiązanie których mieli 5 minut. Aby zdobyć tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA musieli bezbłędnie rozwiązać wszystkie wylosowane przykłady i zmieścić się w wyznaczonym czasie. Uczniowie klas III, IV, V i VI rozwiązywali przykłady mnożenia i dzielenia w zakresie 100, a siódmoklasiści i ósmoklasiści zmierzyli się z naprawdę trudnymi zadaniami. Do egzaminu przystąpiło 213 osób. Po pomyślnie zdanym egzaminie uczniowie otrzymywali certyfikat EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA. Ponadto uczniowie kl. III wykonywali tabliczki „sowy mądre głowy” z trudnymi przykładami z tabliczki mnożenia. Gratulujemy wszystkim 110 EKSPERTOM i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej.

Rozstrzygnięcie konkursu „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!”

“Konkurs plastyczno-cyfrowy „Fundusze Norweskie i EOG – o tym się wie!” zorganizowany został przez Państwowy Instytut Badawczy NASK i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, pod honorowym patronatem Ambasady Norwegii oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotowanie prac plastycznych w dowolnej technice cyfrowej. Zainteresowanie konkursem okazało się nadspodziewanie duże. Na konkurs wpłynęło aż 2389 prac!

100 zespołów uczniowskich z całej Polski wygrało dla swoich szkół mobilne pracownie komputerowe – główne nagrody w konkursie. Kapituła Konkursowa miała niełatwe zadanie, gdyż poziom prac, które zgłoszono, był bardzo wysoki, a ich liczba przekroczyła najśmielsze oczekiwania organizatorów.”

Wśród laureatów konkursu znalazła się również nasza szkoła. Doceniony został wysiłek uczniów, którzy podczas zdalnej nauki, pod okiem nauczyciela informatyki przygotowali nagrodzoną pracę – quiz nt. Funduszy Norweskich i EOG.

Link do nagrodzonych prac

 

Czy ta wiedza mi się do czegoś przyda?

25 maja odbyło się kolejne spotkanie z cyklu “Chemia niejedno ma imię“, w czasie którego dr hab. Elżbieta Szostak wygłosiła wykład pod tytułem: “Czy ta wiedza mi się do czegoś przyda? – od prostej wiedzy szkolnej do praktycznego zastosowania chemii w życiu codziennym”.
W zajęciach w formie on-line, na fanpage’u Wydziału Chemii UJ wzięli udział uczniowie zaangażowani w realizację projektu epiSTEMe.

Cloudlet – niezwykła lekcja języka angielskiego

Logo - Cloudlet15 kwietnia 2021 roku nauczycielki języka angielskiego z Chorwacji Ana Jaman i Suzana Cvitković Dragičević przeprowadziły lekcję w aplikacji  MS Teams. Lekcja dotyczyła porównań i użycia przymiotników. W zajęciach wzięło udział 5 uczniów z każdego kraju partnerskiego i cała klasa uczniów z Hiszpanii.

Wszyscy uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w lekcji i przy niewielkich trudnościach w komunikacji z uczniami z Hiszpanii wszystko poszło bardzo dobrze. Cele zajęć zostały osiągnięte. Narzędzia cyfrowe umożliwiają komunikację między partnerami nawet w tych trudnych czasach, co pozwala nam jak najlepiej wykorzystać zaplanowane działania w ramach projektu. Jednak wszyscy zgodziliśmy się, że brakuje nam komunikacji „twarzą w twarz” i czekamy na czasy, kiedy będzie to możliwe.

CLOUDLET – spotkaliśmy się w chmurze

Logo - Cloudlet

W czwartek 25 lutego na platformie Teams spotkała się młodzież ze szkół z Hiszpanii, Łotwy, Chorwacji i Polski. Konferencja poświęcona była wymianie informacji na temat państw, miejscowości i szkół biorących udział w projekcie “Cloudlet – Spotkajmy się w chmurach”. Nasz kraj reprezentowały Zuzanna Gradoń, Amelia Deska i Kaja Dudkowska. Wystąpieniom przysłuchiwało się liczne audytorium złożone z dyrektorów, nauczycieli i uczniów zaprzyjaźnionych szkół. Swoją obecnością zaszczyciła nas również pani Joanna Sobotnik – regionalny konsultant programu Erasmus+. Po każdym wystąpieniu publiczność  miała możliwość zadania pytań i uzupełnienia wypowiedzi prezenterów. Trwające prawie dwie godziny spotkanie zakończył konkurs Kahoot, którego celem było podsumowanie zdobytej wiedzy na temat geografii, historii, kultury i tradycji partnerów projektu CLOUDLET.