Wniosek o mLegitymację

mLegitymacja jest wydawana chętnym uczniom na wniosek Rodzica. 

 1. Pobrać wniosek, wypełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły. Wniosek można również pobrać w Sekretariacie.
 2. Przesłać zdjęcie legitymacyjne. Należy to zrobić poprzez „Dziennik Elektroniczny”. Zdjęcia może przesłać uczeń jeżeli ma uaktywniony profil logowania lub rodzic / opiekun ucznia, logując się do dziennika na platformie Vulcan. W systemie Uonet wejść do modułu Uczeń NOWOŚĆ, z lewej strony wybrać dane ucznia i przycisk aktualizuj zdjęcie. Dodać zdjęcie dziecka w formacie 496 px x 354 px lub proporcjonalnie większe w standardzie legitymacyjnym. Zdjęcie zostanie zaakceptowane przez sekretariat.
 3. Po zatwierdzeniu zdjęcia i wprowadzeniu danych dziecka do portalu m-legitymacja – RODZIC otrzyma  w dzienniku elektronicznym informację o odbiorze kodu QR i kodu aktywacyjnego do aplikacji mObywatel (odbiór osobisty w sekretariacie – Rodzic dla uczniów klas I- III; uczniowie klas IV – VIII mogą sami odebrać kod).
 4. Zainstalować na telefonie aplikację mObywatel  ze sklepu Google Play lub Apps Store.i postępować zgodnie z „Instrukcją dla ucznia i studenta”.  Aby korzystać z aplikacji mLegitymacja (legitymacja w telefonie), należy – posiadać telefon z systemem przynajmniej Android 6 i dostępem do internetu.  
 5. mLegitymacja jest unieważniana w trakcie roku szkolnego:
  na wniosek rodziców ucznia (opiekuna prawnego), w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
  z urzędu w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo
  e-legitymacji szkolnej bądź przejścia ucznia do innej szkoły (§ 24 ust. 4a rozporządzenia MEN z 26 kwietnia 2018 r.).
 6. Przydatne linki:

Wniosek do pobrania

Instrukcja dodania legitymacji do aplikacji mObywatel 

Jak w Dzienniku VULCAN przygotować i zaakceptować zdjęcie do legitymacji? 

Jak dodać zdjęcie do E-dziennika do e-legitymacji.

 

Komentarze są wyłączone.