Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców:

Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Edyta Nowakowska

Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – Pani Olga Zgajewska-Gall

Sekretarz Rady Rodziców – Pani Ewa Nowaczek-Jura

Członek Prezydium Rady Rodziców: Pani Dorota Gradoń

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej:  Pan Pytel Mariusz

Członkowie Komisji Rewizyjnej:  Pan Adam Nowak, Pani Anna Kielan

 


KONTO Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie

Bank Pocztowy S.A.
nr konta: 73 1320 1465 7550 0139 2000 0001
W tytule przelewu prosimy podać: Wpłata na Radę Rodziców, imię i nazwisko ucznia, klasa, cel wpłaty

Komentarze są wyłączone.