REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ NA ROK SZKOLNY 2024/2025

zapraszamy_do_szkoly-7

W dniu 1 marca 2024 r. rozpoczyna się zgłaszanie uczniów do klas I szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie naszej szkoły oraz rekrutacja dla dzieci spoza obwodu, jeśli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Nabór do klas I szkół podstawowych będzie odbywał się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.

Udostępnienie oferty oraz otwarcie strony internetowej dla rodziców nastąpi 1 marca 2024 r. o godz. 8:00, co oznacza, że do tego czasu nie będzie możliwości logowania się i rejestrowania. Natomiast zamknięcie systemu nastąpi 15 marca 2024 r. o godz. 15.00.

Jeśli rodzic nie będzie miał możliwości elektronicznego wypełnienia zgłoszenia/wniosku, musi zgłosić się do szkolnego sekretariatu.

Przy wykorzystaniu systemu elektronicznego żadnego znaczenia nie będzie miała kolejność uzupełniania i składania wniosków pod warunkiem zachowania obowiązujących terminów.

System pozwala na kandydowanie równocześnie do 3 oddziałów klas I szkół podstawowych w kolejności zgodnej z preferencją.

Na stronie naboru zostaną podane szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji, harmonogramu, instrukcji postępowania oraz bieżących spraw związanych z rekrutacją.

Ważne terminy dla rodziców – Klasy Ogólne

1 marca godz. 8:00 do 15 marca godz. 15:00 dla klas ogólnych

Złożenie zgłoszenia (jeżeli dziecko mieszka w obwodzie szkoły) lub wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę̨ w postepowaniu rekrutacyjnym. Wniosek lub zgłoszenie wprowadzają Rodzice elektronicznie poprzez stronę https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa

5 kwietnia godz. 8:00

Podanie do publicznej informacji listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

22 kwietnia godz. 8:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Ważne terminy dla rodziców – Klasa Sportowa

Uwaga: do klas sportowych składane są wyłącznie wnioski niezależnie czy dziecko zamieszkuje w obwodzie szkoły czy też nie -należy wybrać wtedy uczeń spoza obwodu.

1 marca godz. 8:00 do 5 marca godz. 15:00 dla klas sportowych

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej w której przeprowadza się próby sprawności fizycznej. Wniosek do klasy sportowej wprowadzają Rodzice elektronicznie poprzez stronę https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/czestochowa.

7 marca godz. 17:30

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej do oddziału sportowego.

11 marca godz. 15:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

5 kwietnia godz. 8:00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

Od 5 kwietnia godz. 8:00 do 15 kwietnia godz. 15:00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.

22 kwietnia godz. 8:00

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

 

 

 

Przydatne linki:

Komentarze są wyłączone.