XVII KAMPANII BIAŁYCH SERC

Nasza szkoła przyłączyła się do XVII KAMPANII BIAŁYCH SERC w dniach 12-24 października 2021 r. Jest to Europejski Solidarny Protest Przeciwko Narkotykom i Przemocy, który ma na celu propagowanie życia bez narkotyków i upamiętnienie ofiar uzależnień. Mówimy stanowcze NIE alkoholowi, nikotynie, narkotykom i przemocy!

Kampania białych serc TV.mp4

Dziękuję wszystkim za aktywny udział – Kamila Wieczorek pedagog szkolny

Warsztaty dla młodych wolontariuszy

W październiku najmłodsi uczniowie klas I- III, działający w Klubie Małego Wolontariusza z naszej szkoły, wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez pana Konrada Flisa, pracownika Fundacji Oczami Brata (który jest koordynatorem wolontariatu i animacji lokalnej). Uczniowie dzięki ciekawej formie przekazu poznali ideę i terminologię wolontariatu. Dowiedzieli się na czym polega integracja i komunikacja w grupie, planowanie pracy, współdziałanie w zespole oraz prawa, obowiązki i motywowanie wolontariuszy. Poprzez świetną zabawę uczniowie zdobyli nową wiedzę i umiejętności, które będą doskonałym wprowadzeniem w tematykę i ideę Klubu Małego Wolontariusza.

Klaudia Brodziak (opiekun Klubu Małego Wolontariusza)

Podsumowanie akcji ”Święty Mikołaj na Kresach”

Dzięki ogromnemu zaangażowaniu całej społeczności naszej szkoły z radością przekazaliśmy 22 października liczne dary na rzecz rodaków mieszkających na Wileńszczyźnie, we Lwowie oraz na Białorusi.
Ogromnie cieszymy się, że mogliśmy pomóc i wesprzeć, już po raz kolejny, tę szlachetną inicjatywę organizowaną przez Towarzystwo Patriotyczne Kresy.
Serdecznie dziękujemy całej społeczności naszej szkoły za to wspaniałe zaangażowanie i okazane serce.

Opiekunowie Szkolnego Klubu Małego oraz Młodego Wolontariusza.

Warsztaty w ramach Akademii Wolontariatu

W październiku grupa początkujących wolontariuszy z naszej szkoły, z klas IV oraz klasy V wzięła udział w warsztatach prowadzonych przez pracowników Fundacji Oczami Brata – pana Konrada Flisa (koordynatora wolontariatu i animacji lokalnej) oraz panią Izabelę Adamus.
Uczniowie poprzez zabawę i dyskusję mogli poznać ideę wolontariatu, a także sprawdzić swoich sił w pracy grupowej; zobaczyć, na czym polega współpraca z innymi osobami.
Powyższe warsztaty były bardzo dobrym wprowadzeniem uczniów do ich działalności w Szkolnym Klubie Młodego Wolontariusza.

Anna Machura (opiekun Klubu Młodego Wolontariusza)

Udział w inauguracji Kampanii ”Pola Nadziei”

07 października przedstawiciele Szkolnego Klubu Młodego oraz Małego Wolontariusza naszej szkoły mieli przyjemność uczestniczyć w uroczystym rozpoczęciu kampanii ”Pola Nadziei”, która odbyła się w  ogrodach Centrum Opieki Paliatywnej PALIUM w Częstochowie, kampanii zapoczątkowanej przez Fundację Marie Curie Cancer Care z Edynburga w Wielkiej Brytanii w 1988r.
Wolontariusze z naszej szkoły wraz z całą społecznością szkolną włączyli się  do tej ogólnoświatowej kwesty na rzecz osób objętych opieką hospicyjną, wspierając tym samym ideę bezinteresownej pomocy.
Podczas uroczystości mieliśmy także niecodzienną okazję podzielenia się swoimi przemyśleniami oraz doświadczeniem z zakresu wolontariatu z telewizją TVN24.

Anna Machura – opiekun Szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza