Szkolne osiągnięcie wolontariuszy

Kuba Jagielski z klasy 5c oraz Bartosz i Dominik Żegleń z klasy 4b z sukcesem zrealizowali na etapie szkolnym zadania

VI Ogólnopolskiego Konkursu „Cukierek za życzliwość. I Ty możesz zostać wolontariuszem” zajmując odpowiednio:

Kuba Jagielski I miejsce, Bartosz i Dominik Żegleń II miejsce w etapie szkolnym.

Chłopcy analizowali przez kilka miesięcy swoje zachowanie wobec innych oraz wobec siebie i w formie dzienniczka dobrych uczynków dokumentowali pisemnie oraz graficznie wszystkie swoje pozytywne działania wobec otoczenia, a także w stosunku do samych siebie.

Powyższa praca była dobrą okazją do refleksji nad samym sobą.

Serdecznie gratulujemy chłopcom osiągnięcia i tak wielu dobrych uczynków!

                                               Anna Machura (opiekun Klubu Młodego Wolontariusza)

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.