Informacja na temat obiadów.

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2023
16 x 5zł = 80zł
 płatne do 10.04.2023r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA
NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE BĄDŹ MEILOWO (amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ (nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie !)
W przypadku braku wpłaty do 10 bm. od dnia 13 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.