Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie przyznany Szkole Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie

Logo

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie dołączyła do Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Zdobycie certyfikatu poprzedzone było półrocznym okresem przygotowawczym oraz rocznym okresem kandydackim.

Ideą Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, która od kilku lat posiada oddziały sportowe, jest szerokie działanie w zakresie promocji zdrowia. Udział w programie jest więc dopełnieniem wspierania dzieci i młodzieży w prowadzeniu aktywnego i zdrowego trybu życia.

Ukierunkowanie prozdrowotnych działań edukacyjnych w stronę rozwoju aktywności ucznia jest bowiem najlepszą inwestycją w jego dorosłe życie i wspaniałą wizytówką działań wychowawczych każdej szkoły.

Uzyskanie śląskiego certyfikatu jest pierwszym krokiem do uzyskania Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Światowy Dzień bez Tytoniu

Co roku 31 maja obchodzimy Światowy Dzień bez Tytoniu. Ten dzień stanowi okazję do zwrócenia uwagi całego świata na powszechność nałogu palenia papierosów i jego negatywne skutki zdrowotne.

Uczniowie klas IV, V, VII poszukiwali odpowiedzi na pytanie: po co młodzi ludzie sięgają po papierosy, po e-papierosy? Jaki wpływ mają na to rówieśnicy? Ponadto swoje opinie nt. szkodliwości palenia, sięgania po e-papierosy wyrazili w formie plastycznej (kl. IV, V, VIII).

Beata Heppner – koordynator ds. promocji zdrowia