Program „Dobry start” – składanie wniosków od 1 lipca

Od 1 lipca można składać wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”. Program „Dobry Start” to  300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na dziecko uczące się w szkole, aż do ukończenia przez nie 20. roku życia. Dzieci niepełnosprawne, uczące się w szkole, otrzymają świadczenie do ukończenia przez nie 24. roku życia.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka, ojciec, opiekun prawny dziecka lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny to osoba faktycznie sprawująca o piekę nad dzieckiem, która wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka). Wniosek o świadczenie dla dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek o świadczenie dobry start – podobnie jak wniosek o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+’- można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/ lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek należy złożyć do 30 listopada.

Wniosek można złożyć w tych samych instytucjach, co wniosek o 500+, czyli w urzędzie miasta lub gminy, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce wyznaczonej w gminie (np. w centrum świadczeń). Wnioski o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej są z kolei przyjmowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

Świadczenie dobry start nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Szczegółowe informacje są zamieszczone na stronie internetowej MRPiPS pod adresem:  https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start.

Źródło:  strona internetowa  Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

http://www.kuratorium.katowice.pl/index.php/wazne/dobry-start-skladanie-wnioskow-od-1-lipca/

epiSTEMe – „Piątoklasiści zdobywają Czerwoną Planetę”

Jak podaje Wikipedia, do dnia dzisiejszego naukowcom udało się zrealizować tylko pięć udanych lądowań na Marsie. Już wkrótce statystyki mogą ulec znacznej poprawie. Ten optymistyczny wniosek można wyciągnąć obserwując zapał i zaangażowanie przyszłych naukowców z klas piątych naszej szkoły, którzy budowali „prototypy” marsjańskich lądowników.
Choć nie obeszło się bez drobnych niepowodzeń, większość „misji” została uwieńczona sukcesem i „drogocenny sprzęt” bezpiecznie wylądował na powierzchni Czerwonej Planety. Warsztaty fizyczno-astronomiczne, które odbyły się w ramach projektu epiSTEMe były okazją do kreatywnej zabawy oraz sposobem na poszerzenie wiedzy o Układzie Słonecznym.

Szkolny konkursu języka niemieckiego ”Diktatprofi”

04 czerwca 2019r. nauczyciele języka niemieckiego zorganizowali w szkole konkurs języka niemieckiego ”Diktatprofi”. Celem konkursu było sprawdzenie stopnia opanowania przez uczniów zasad niemieckiej ortografii oraz umiejętności rozumienia tekstu słuchanego. W konkursie wzięli udział uczniowie klas 3 gimnazjum oraz jedna uczennica z klasy 8b.
Uczestnicy musieli napisać dwa fragmenty tekstów, jednego odczytanego przez nauczyciela, drugiego zaprezentowanego przez lektora niemieckiego na płycie; trzecie zadanie polegało na uzupełnieniu brakujących liter w krótkiej wypowiedzi.

Zwycięzcami konkursu zostali:
1 miejsce Adam Strzelecki kl.3c
2 miejsce Piotr Krzysiński kl.3a
3 miejsce Hanna Skuza kl.3d

   Zwycięzcom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w dalszej nauce języka niemieckiego!

 Anna Machura – organizator konkursu

„Jak nie czytam, jak czytam”

7 czerwca 2019 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły włączyli się do IV edycji ogólnopolskiej akcji „Jak nie czytam, jak czytam”, która jest najpopularniejszą akcją czytelniczą w Polsce. Akcji towarzyszy próba bicia rekordu liczby osób czytających w jednym momencie. W ubiegłym roku w akcji wzięło udział 406 825 osób.

W naszej szkole impreza toczyła się w kilku miejscach – na boisku szkolnym, na Placu Orląt Lwowskich, gdzie uczniowie zachęcali do wspólnego czytania przechodniów, natomiast uczniowie sportowych klas piłkarskich czytali w drodze na trening na stadionie piłkarskim. Symbolem akcji było bicie rekordu liczby uczniów czytających w jednym momencie.

Tegoroczne bicie rekordu miało miejsce w całej Polsce 7 czerwca o godz. 10.

Udział uczniów naszej szkoły w MARATONIE CZYTELNICZYM: „Bohaterowie Naszej Historii”

6 czerwca 2019r. Bibliotece Publicznej im. dr. W. Biegańskiego w Częstochowie odbył się maraton czytelniczy, któremu patronował Prezydent Miasta Częstochowy pan Krzysztof Matyjaszczyk.

Maraton zatytułowany “Bohaterowie Naszj Historii” odbył się z okazji Roku Unii Lubelskiej, Roku Powstań Śląskich, Roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Roku Anny Walentynowicz i Roku Stanisława Moniuszki w XVIII Ogólnopolskim Tygodniu Czytania Dzieciom. Czytali:

10:00 pani Agnieszka Banasik, główny specjalista Wydziału Edukacji Urzędu Miasta   – „Muzykę Pana Moniuszki” W. Chotomskiej

10:30 pani Edyta Książek, wiceprezes Oddziału ZNP – „Historię piszą zwycięzcy” z  „A to historia! Opowiadania z dziejów Polski” Kazimierza Szymeczki

11:00 pani Agnieszka Lipińska, starszy inspektor Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Urzędu Miasta – „Wilczka” Katarzyny Ryrych

11:30 pani Jolanta Skrzypczyk, straszy wizytator Delegatury Kuratorium Oświaty – „Dobrobyt nie dla każdego. Kazimierza Szymeczki

12:00 pani dr hab. Dagmara  Bubel, dyrektorpani Elżbieta  Dudek, kierownik, Biblioteki Głównej Politechniki Częstochowskiej („Odzyskana niepodległość. 10 opowiadań z XX wieku”)

12:30 pani Anna  Hiller, koordynator kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom i Śląski Bibliotekarz Roku 2012  oraz pani Anna  Dąbrowska, nauczycielki bibliotekarki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” –  „Pamiętnik małego Polaka. Opowieść o powstaniu „Solidarności” i upadku PRL” Pawła Wakuły („Odzyskana niepodległość. 10 opowiadań z XX wieku”).

W maratonie uczestniczyło 225  uczniów następujących szkół podstawowaych: nr 1, 7, 15, 17, 19, 20, 30, 36, 41, 49, 53,  ZSSB, CKUiZ  oraz ZS Specjalnych w Częstochowie.

W MARATONIE CZYTELNICZYM wzięły udział uczennice naszej szkoły: Alicja Fołtarz, Julia Trąbczyńska, Wiktoria Kowalik oraz Amelia Deska z kl. Vb, które zdobyły aż trzy nagrody w międzyszkolnym konkursie “5 Pytań o Bohaterach Naszej Historii”, w którym uczestniczyło 103 uczniów z 13 częstochowskich szkół.

Gratulujemy!                                                                                                                                                                              opiekun Małgorzata Antosiewicz

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 czerwca 2019r.dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonych w kwietniu 2019 r.
Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 14 czerwca br. (piątek). Uczniowie otrzymają informacje o wynikach, jakie uzyskali, od dyrektorów szkół, do których uczęszczają. Dyrektorzy otrzymają te wyniki 14 czerwca br.
Egzamin gimnazjalny:
Uczniowie III klasy Gimnazjum będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
https://serwis.oke.jaworzno.pl/
Wyniki będą dostępne w systemach informatycznych 14 czerwca br. od godz. 10:00.Logowanie do każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły 12 czerwca 2019.
Egzamin ósmoklasisty:
Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń będzie mógł otrzymać od dyrektora szkoły 12 czerwca br. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 14 czerwca br. od godz. 10:00.Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu uczniowi w dniu zakończenia roku szkolnego(19 czerwca br.) razem ze świadectwem ukończenia szkoły. Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone podczas briefingu prasowego 14 czerwca br., w którym udział wezmą Minister Edukacji Narodowej oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Miejsce oraz godzina briefingu zostaną przekazane przedstawicielom mediów najpóźniej 13czerwca br.dr

Warsztaty edukacyjne w Osikowej Dolinie

W dniu 6 czerwca uczniowie klasy pierwszych uczestniczyli w w zajęciach z rękodzieła z wiór osikowych.

Uczniowie  poznali polską tradycję tworzenia z osikowego łyka sięgającą początku XIX wieku na Jurze Krakowsko – Częstochowskiej. W sali ekspozycyjnej podziwialiśmy piękne wyroby z wiór drewna osikowego: kwiaty, motyle, anioły, zające itp.
Po krótkim wprowadzeniu odbyły się warsztaty. Pod okiem instruktorów wszyscy uczestnicy wykonali papugi i wiatraki. W trakcie warsztatów widzieli jak powstają osikowe wiórki i spróbowali swoich sił przy tradycyjnym heblu. Własnoręcznie wykonane ozdoby, jak i niezapomniane wrażenia z pobytu w tym niezwykłym miejscu, uczniowie zabrali do domu.

Wychowawcy: Małgorzata Paruzel,  Katarzyna Knop

Zobacz galerię obrazków z wiadomości cz. 1- kliknij link

Zobacz galerię obrazków z wiadomości cz. 2- kliknij link

Zobacz galerię obrazków z wiadomości cz. 3- kliknij link

Zobacz galerię obrazków z wiadomości cz.4- kliknij link

Zobacz galerię obrazków z wiadomości cz. 5- kliknij link

Zobacz galerię obrazków z wiadomości cz.6- kliknij link

Zwrot podręczników do biblioteki

Informujemy wszystkich uczniów SP 7 i ich rodziców, że podręczniki szkolne zwracane będą do bibliotekiw dniach 10 – 14 czerwca 2019 wg poniższego harmonogramu:

10.06 (poniedz.) 3 lekcja – kl. IIId p. Trąbczyńska

10.06 (poniedz.) 4 lekcja – kl. IIIe p. Gąszczak

10.06 (poniedz.) 4 lekcja – kl. IIIb  p. Sobolewska

10.06 (poniedz.) 4 lekcja – kl. VIIIa  p. Śpiewak

10.06 (poniedz.) 5 lekcja – kl. IIIa p. Duraj

10.06 (poniedz.) 5 lekcja – kl. Vb  p. Szymańska (wych. P. Tamioła)

10.06 (poniedz.) 6 lekcja – kl. IIIc p. Kosmala

11.06 (wtorek) 3 lekcja – kl. VIa p. Miedzińska

12.06 (środa) 2 lek. – kl. VIIIb p. Jarzębowska (wych. p. Sobieraj)

12.06 (środa) 2 lek. – kl. VIa    p. Stolarz

12.06 (środa) 8 lek. – kl. VIIa  p. Miłkowska(Igr)+p. Machura(IIgr)

13.06 (czwartek) 2 lek. – kl. IVa p. Pala

13.06 (czwartek) 3 lek. – kl. Va  p. Jarzębowska

13.06 (czwartek) 4 lek. – kl. Vc    p. Glanda

13.06 (czwartek) 5 lek. – kl. IVb p. Gąszczak

14.06 (piątek) 2 lek. – kl. Ia p. Paruzel

14.06 (piątek) 3 lek. – kl. Ia p. Knop

Kompletne zestawy podręczników należy zwrócić w wyznaczonych terminach do biblioteki szkolnej.

XIV POWIATOWY KONKURS WIEDZY O KSIĄŻCE I BIBLIOTECE

21 maja 2019 r. uczennice kl. III b (oddział gimnazjalny) SP 7 Nina Ambroży i Wiktoria Ziębacz wzięły udział w konkursie wiedzy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej – „XIV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Książce i Bibliotece”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 53 w Częstochowie.

       Zakres tematyczny konkursu obejmował:

– wiadomości z historii książki, pisma i bibliotek

– znajomość lektur i literatury młodzieżowej oraz adaptacji filmowych znanych książek

– umiejętność korzystania z zasobów bibliotecznych, znajomość terminologii bibliotekarskiej (np. skontrum, UKD, katalogi biblioteczne)

– znajomość najważniejszych faktów z życia i działalność Stanisława Moniuszki

Uczennice Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie Nina Ambroży i Wiktoria Ziębacz z kl. IIIb (oddział gimnazjalny) zdobyły II miejsce w XIV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Książce i Bibliotece”

Gratulujemy!                                                                                                                                                                        opiekun p. M. Antosiewicz