Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 czerwca 2019r.dotycząca terminu ogłoszenia wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonych w kwietniu 2019 r.
Uprzejmie informuję, że wyniki egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonych w kwietniu i czerwcu 2019 r., zostaną ogłoszone 14 czerwca br. (piątek). Uczniowie otrzymają informacje o wynikach, jakie uzyskali, od dyrektorów szkół, do których uczęszczają. Dyrektorzy otrzymają te wyniki 14 czerwca br.
Egzamin gimnazjalny:
Uczniowie III klasy Gimnazjum będą mogli również sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w systemach informatycznych prowadzonych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.
https://serwis.oke.jaworzno.pl/
Wyniki będą dostępne w systemach informatycznych 14 czerwca br. od godz. 10:00.Logowanie do każdego z tych serwisów odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń otrzyma od dyrektora szkoły 12 czerwca 2019.
Egzamin ósmoklasisty:
Uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej będą mogli sprawdzić wyniki, jakie uzyskali z poszczególnych przedmiotów egzaminacyjnych, w ogólnopolskim systemie informatycznym ZIU (wyniki.edu.pl). Logowanie do systemu odbywa się za pomocą loginu i hasła, które każdy uczeń będzie mógł otrzymać od dyrektora szkoły 12 czerwca br. Wyniki będą dostępne w systemie informatycznym 14 czerwca br. od godz. 10:00.Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty zostanie przekazane każdemu uczniowi w dniu zakończenia roku szkolnego(19 czerwca br.) razem ze świadectwem ukończenia szkoły. Wyniki ogólnopolskie zostaną ogłoszone podczas briefingu prasowego 14 czerwca br., w którym udział wezmą Minister Edukacji Narodowej oraz dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Miejsce oraz godzina briefingu zostaną przekazane przedstawicielom mediów najpóźniej 13czerwca br.dr

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.