Uroczystość Nadania Sztandaru Szkole Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie

22 maja 2024 roku w Szkole Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie miała miejsce uroczystość nadania sztandaru. W wydarzeniu uczestniczyli liczni znamienici goście, w tym Łukasz Banaś, Przewodniczący Rady Miasta, Rafał Piotrowski, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, oraz radni miasta: Dariusz Kapinos, Łukasz Pabiś i Krzysztof Świerczyński. Swoją obecnością zaszczyciły również Barbara Matczak, Zastępca Dyrektora Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie oraz Władysława Tkaczyk, Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie. Przybyli także dyrektorzy innych szkół i przedszkoli. Sztandar został poświęcony przez księdza proboszcza parafii pod wezwaniem św. Melchiora, Marka Olejniczaka, po czym uroczyście wprowadzony przez poczet sztandarowy. Uroczystość rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego. Następnie pani Joanna Ziółkowska – Nowak, dyrektor szkoły, powitała wszystkich zgromadzonych, podkreślając w pięknych i wzruszających słowach znaczenie nadania sztandaru dla społeczności szkolnej. W swoim przemówieniu zaznaczyła, że to symbol naszej jedności, dumy z naszej szkoły i zaufania, jakim obdarzyli nas rodzice i społeczność lokalna. Poczet fundatorów dokonał jego prezentacji. Warto zwrócić uwagę na obecność na nim symbolicznych elementów. Awers jest biało-czerwony, na którym umieszczone jest godło państwowe – orzeł biały z głową ozdobioną złotą koroną. Dziób i szpony orła mają złotą barwę, a rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu oraz gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Rewers sztandaru jest granatowy. W górnej części widnieje wyszywany srebrną nicią napis: „Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie”. W środkowej części znajduje się kontur srebrno-białej otwartej księgi ze spoczywającym na niej piórem w kolorze zielonym. Na dole umieszczono słowa K. I. Gałczyńskiego: „Nie jesteśmy, by spożywać urok świata, ale po to, by go tworzyć…” napisane pismem odręcznym i opatrzone jego podpisem. Najważniejszym jednak momentem uroczystości było przekazanie sztandaru na ręce p. Joanny Ziółkowskiej – Nowak, dyrektora szkoły. Po chwili z jej rąk przyjęli go przedstawiciele uczniów. Padły ważne słowa, które warto powtórzyć: „Drodzy uczniowie! Przekazuję Wam sztandar, który jest symbolem honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną. Strzeżcie go, otaczajcie szacunkiem i rozsławiajcie imię Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Częstochowie”. Część artystyczna przypomniała historię szkoły wpisaną w historię Polski, miasta i naszej dzielnicy Raków. Towarzyszyła temu twórczość naszego patrona. Występy wokalno – muzyczne oraz taniec cheerleaderek wzbudziły entuzjazm i wzruszenie wśród zebranych. Przygotowane filmy i prezentacje pokazały, że mamy być z czego dumni. Nadanie sztandaru było wyjątkowym wydarzeniem, które na długo pozostanie w pamięci całej społeczności szkolnej oraz zgromadzonych gości. Ta doniosła ceremonia była wyjątkowym momentem w historii naszej placówki. Podkreśla jej znaczenie oraz dumę, jaką czujemy jako społeczność szkolna. Wydarzenie było momentem wspólnego świętowania i refleksji nad przeszłością oraz przyszłością naszej szkoły.

Szkoła Podstawowa nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego od tego dnia posiada swój symbol, który będzie towarzyszył uczniom i nauczycielom, przypominając o wartościach, jakie niesie ze sobą edukacja i kultura.

>> KLIKNIJ, BY OBEJRZEĆ OBSZERNĄ FOTORELACJĘ Z WYDARZENIA AUTORSTWA MARKA TĘCZY <<

Fotorelacja z przygotowań do uroczystości nadania szkole sztandaru