Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID- 19

Zasady funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19 od 4 maja 2021

 

Organizacja udostępniania zbiorów biblioteki szkolnej dla uczniów klas 1-3 (w czasie nauki stacjonarnej) oraz dla uczniów klas 4-8 (w czasie edukacji zdalnej)

 

Funkcjonowanie świetlicy szkolnej w czasie nauki zdalnej od 9 listopada 2020 roku

 

Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie w czasie epidemii COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych GIS MEN i MZ, aktualnych przepisów prawa, od 01 września 2020 r. – nauczanie prowadzone w trybie stacjonarnym.

 

Regulamin świetlicy szkolnej 2020-2021.

Regulamin biblioteki szkolnej SP 7 – 2020-21. Zasady korzystania z biblioteki w czasie epidemii COVID-19

 

Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny!

Zasad higieny cz.1Zasad higieny cz.2

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021

Informacje dotyczące ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020 / 2021
w dniu 1 września 2020 roku 

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w wersji pdf

List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w wersji word

Plakat – 10 zasad dla rodziców

Plakat – 10 zasad dla uczniów