Szkoła – Patriotów

Z przyjemnością informujemy, że nasza Szkoła przystąpiła do projektu
„Szkoła – Patriotów” organizowanego przez Śląskiego Kuratora Oświaty

Celem projektu jest:

  • przywracanie i podtrzymywanie pamięci o ważnych dla historii naszej Ojczyzny i regionu bohaterach i wydarzeniach,
  • upowszechnianie wiedzy na temat miejsc, faktów i postaci związanych z walką o niepodległość, bohaterstwem i męczeństwem,
  • systematyczna opieka nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami na terenie Województwa Śląskiego, stanowiącymi materialne świadectwo ważnych wydarzeń z historii Polski,
  • kształtowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku dla przeszłości i tradycji, dziedzictwa narodowego i kulturowego,
  • pielęgnowanie tradycji patriotycznych poprzez propagowanie wiedzy
    o ważnych wydarzeniach z historii kraju i regionu,
  • dostrzeganie związków między życiem i działalnością jednostek a historią regionu, kraju,
  • współpraca z lokalną społecznością (m.in. Parafią, OSP, KGW, stowarzyszeniami),
  • rozwijanie kreatywności i umiejętności uczniowskich w zakresie efektywnej współpracy w grupie.

Komentarze są wyłączone.