Informacja na temat obiadów

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2023
KLASY 1-3 19 x 5zł = 95 zł

KLASY 4-8 18x 5zł= 90 zł( jeden dzień mniej- „Powitanie na wesoło”)

 płatne do 10.09.2023r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE, PRZEZ E-DZIENNIK BĄDŹ MEILOWO( amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ (nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie !)

W przypadku braku wpłaty do 10 bm. od dnia 12 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Obiady będą wydawane od 05 września br.

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2023 / 2024 w dniu 4 września 2023 roku

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024 dla uczniów I a, II a, II b, III a, III b, IV a, IV b, IV c Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego odbędzie się o godz. 9:00 w hali sportowej.

Uczniowie o wyznaczonej godzinie wchodzą do szkoły  wejściem od hali sportowej od strony parkingu.

W hali sportowej odbędzie się spotkanie uczniów z wychowawcami i Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 7 im. K.I.Gałczyńskiego – przewidziany czas około 40 minut.
Podczas spotkania zostaną przekazane informacje dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym 2023-2024.

Następnie uczniowie pod opieką wychowawców przechodzą do wyznaczonych sal -planowany czas około 30 minut.

Przydział sal:

Klasa Godzina Sala Wychowawca
I a 9:00 Zastaje na hali p. Ewelina Karbowska
II a 9:00 15 p. Monika Musiał
II b 9:00 16 p. Katarzyna Duraj
III a 9:00 13 p. Małgorzata Paruzel
III b 9:00 14 p. Katarzyna Knop
IV a 9:00 25 p. Edyta Gąszczak
IV b 9:00 22 p. Aleksandra Wróblewska
IV c 9:00 24 p. Anna Garus

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023-2024 dla uczniów klas  Va, Vb, Vc,  VIa, VIb, VIc, VIIa, VIIb, VIIIa Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego odbędzie się o godz. 8:00 wg poniższego przydziału sal:

Klasa Godzina Sala Wychowawca
V a 8.00 22 Izabella Paliwoda
V b 8.00 04 Ida Tamioła
V c 8.00 23 Nina Tyrek
VI a 8.00 27 Anna Machura
VI b 8.00 03 Żaneta Trąbczyńska
VI c 8.00 12 Wioletta Glanda
VII a 8.00 26 Małgorzata Miłkowska-Nylec
VII b 8.00 02 Beata Heppner-Nowak
VIII a 8.00 21 Beata Jarzębowska

W dniu 4 września 2023 uczniowie nie wchodzą do szatni – nie obowiązuje w tym dniu obuwie zmienne. Uczniowie o wyznaczonej godzinie wchodzą do szkoły i udają się do wyznaczonych sal.

W czasie spotkania w klasach wychowawcy przekażą uczniom informacje dotyczące organizacji pracy w roku szkolnym. Przewidywany czas pobytu uczniów w tym dniu w szkole: ok. 50 minut.

W dniu 04 września 2023 świetlica szkolna czynna w godzinach 7.30-15.00