Informacja na temat obiadów

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2023
KLASY 1-3 19 x 5zł = 95 zł

KLASY 4-8 18x 5zł= 90 zł( jeden dzień mniej- „Powitanie na wesoło”)

 płatne do 10.09.2023r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE, PRZEZ E-DZIENNIK BĄDŹ MEILOWO( amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ (nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie !)

W przypadku braku wpłaty do 10 bm. od dnia 12 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Obiady będą wydawane od 05 września br.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.