UWAGA-REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO KLASY I SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2024-2025

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego uzupełniającego do klasy I sportowej na rok szkolny 2024/2025:

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej, w której przeprowadza się próby sprawności fizycznej.
Wniosek do pobrania poniżej.
od 17.05.2024 godz. 8.00
do 20.05.2024 godz. 15.00
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. 22.05.2024 – godzina 17.00 Hala sportowa SP7
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej. 23.05.2024 godz. 15:00
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. od 17.05.2024 do 27.05.2024
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 03.06.2024 godz. 8.00
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.
Potwierdzenie do pobrania poniżej.
od 03.06.2024 godz. 8.00
do 07.06.2024 godz. 15.00
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 10.06.2024 godz. 15.00

Wnioski składane są wyłącznie w formie papierowej w sekretariacie szkoły.
Do pobrania:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ OD 1 WRZEŚNIA 2024

OŚWIADCZENIE RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO – Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do szkoły

 

Komentarze są wyłączone.