Warsztaty językowe „Moda na języki”.

Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego zorganizowali w czerwcu dla uczniów klas 1-8 warsztaty językowe pod hasłem „Moda na języki”, których celem było propagowanie nauki języków obcych, poznanie dorobku kulturowego niektórych krajów, wsparcie uczniów w zakresie posługiwania się technologiami komunikacyjno-informacyjnymi oraz  w obszarze autoprezentacji. 

Uczniowie korzystając z różnorodnych technik pracy np. prace plastyczne, prezentacje multimedialne, czy autoprezentacje przedstawiali symbole i dorobek kulturowy takich krajów, jak: Republika Federalna Niemiec, USA, Australia, Wielka Brytania, czy Nowa Zelandia. 

 Serdecznie dziękujemy uczniom za duże zaangażowanie! 

 “Język jest mapą drogową kultury. Mówi Ci skąd ludzie pochodzą   

         i dokąd zmierzają.” Rita Mae Brown 

                                                                      Nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego 

 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.