Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

Miło nam poinformować, iż nasza szkoła – Szkoła Podstawowa nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Częstochowie znalazła się wśród 8 placówek z terenu Częstochowy zakwalifikowanych do udziału w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”

„Wykaz placówek wychowania przedszkolnego oraz szkół i bibliotek pedagogicznych zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” to wieloletni program rządowy (2021 – 2025)  wspierający rozwój czytelnictwa w Polsce.

Informacje nt. programu dostępne są na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021–2025”, które jest dostępne pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/punkty-przedszkolne-i-zespoly-wychowania-przedszkolnego-objete-wsparciem-w-ramach-priorytetu-3-nprcz-20   

         Głównym celem uczestnictwa w programie jest propagowanie czytelnictwa i rozwijanie zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Wsparcie finansowe w wysokości 15.000,00 zł, które otrzymała nasza szkoła zostanie przeznaczone na:

         – zakup książkowych nowości wydawniczych dla uczniów naszej szkoły,

         – zakup elementów wyposażenia do biblioteki,               

         – realizację działań promujących czytelnictwo. 

         Już teraz gorąco zachęcamy do śledzenia strony szkoły. Będziemy na bieżąco informować o postępach działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.    

Wspólnie tworzymy listę nowości książkowych, które zakupione zostaną do biblioteki szkolnej, propozycję tytułów książek uczniowie i nauczyciele naszej szkoły mogą zgłaszać bezpośrednio do biblioteki szkolnej lub wykorzystując poniższy formularz.

FORMULARZ

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.