Konkurs „Twoje dane – Twoja sprawa”

Znalezione obrazy dla zapytania twoje dane twoja sprawa 2019

Od poniedziałku do piątku  (17 – 21 lutego), podczas lekcji informatyki przeprowadzony zostanie internetowy konkurs „Twoje dane -Twoja sprawa”.

W rywalizacji udział wezmą wszyscy uczniowie klas IV – VIII.

Prosimy o przygotowanie się do konkursu i wykorzystanie materiałów edukacyjnych zgromadzony na naszej stronie w zakładce „Programy i projekty”.

Twoje dane – Twoja sprawa

Twoje dane – Twoja sprawa, Dzień Bezpiecznego Internetu

Już za kilkanaście dni ważne wydarzenia:

28 stycznia – XIV Dzień Ochrony Danych Osobowych

11 lutego – Dzień Bezpiecznego Internetu „Działajmy razem!”

Jak co roku włączymy się w obchody tychże Dni. Jednym z planowanych wydarzeń jest Międzyklasowy konkurs wiedzy o ochronie danych osobowych i bezpiecznym korzystaniu z internetu.

Wszystkich uczniów klas IV – VIII zapraszamy do udziału w powyższym konkursie, który odbędzie się 24 lutego 2020 r.

Będziecie nie tylko uczestnikami konkursu, ale macie również szansę być twórcami pytań konkursowych, pytań zamkniętych (z czterema odpowiedziami do wyboru). Na stronie naszej szkoły, w zakładce Programy i projekty – Twoje dane – Twoja sprawa – Warto przeczytać – Konkurs wiedzy o ochronie danych osobowych znajdziecie materiały edukacyjne, będące zakresem materiału i źródłem wiedzy, aby przygotować się do konkursu i… ułożyć pytania.

Przykładowe pytania należy przekazać pani Katarzynie Kosmali do 30 stycznia 2020 r.

Szczegółowych informacji udzielają: pani Anna Sitek, pani Katarzyna Kosmala, pan Tomasz Tyrała.

Więcej informacji

Częstochowskie Dni Profilaktyki 2019

W dniu 12 grudnia 2019 r. uczniowie klas piątych ze szkół podstawowych: 17, 20, 26, 7 wzięli udział w przedsięwzięciu wychowawczo-profilaktycznym „Po(MOC)”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Częstochowskich Dni Profilaktyki 2019. Inicjatorem tejże imprezy był Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a organizatorem nasza szkoła.

Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia i budowania postawy optymizmu. Optymistyczny styl wyjaśniania zdarzeń ma bezpośredni wpływ na ochronę przed podejmowaniem ryzykownych zachowań i prowadzi do życia nastawionego na radzenie sobie i pomaganie innym.

Umiejętność dawania sobie szansy na działanie, a nie wycofywanie się pod wpływem trudnych sytuacji, uczniowie doskonalili podczas warsztatów „Myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej”. Drugą część stanowiły zajęcia pn. „Kiermasz życzliwości”. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę, doskonalili swoją umiejętność współpracy, kreatywność, a wszystko w atmosferze radości i życzliwości.

Anna Sitek, Żaneta Trąbczyńska, Kamila Wieczorek

Tolerancja dla niepełnosprawności

Za nami kolejne spotkanie w ramach projektu „Tolerancja dla niepełnosprawności”. O problemach i trudnościach, z jakimi borykają się na co dzień osoby niewidome opowiadała pani Aldona Juszczyk, prezes Okręgowego Oddziału Polskiego Związku Osób Niewidomych. Dnia 2 grudnia 2019 r. uczniowie klas VI-VIII usłyszeli odpowiedź na pytanie, jak pomagać i udzielać właściwego wsparcia osobom niewidomym np. na ulicy, w sklepie. Spotkanie prowadził pan Witold Biel. Była to kolejna lekcja empatii, zrozumienia, tolerancji i zaangażowania dla innych.

Anna Sitek, pedagog szkolny

Akcje charytatywne z udziałem SP 7

Drodzy Rodzice i Uczniowie
Serdecznie dziękujemy za wsparcie:

  • Akcji charytatywnej dla Polaków mieszkających na Kresach pod nazwą „Święty Mikołaj na Kresach”. W tym roku akcja miała charakter kwesty. Organizatorami akcji byli m.in.: Stowarzyszenie Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie, Urząd Miasta Częstochowy oraz Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie.
  • Akcji „Mikołajkowy Ratownik” dla dzieciaków znajdujących się w dniu 6 grudnia na oddziale Pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Akcja polegała na zbiórce słodyczy, zabawek i maskotek. Organizatorami akcji było Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM (szczególne podziękowania dla rodziców i uczniów klas: I a, II a, V a, V b, V c, VI a, VII a).
  • Akcji charytatywnej na rzecz dzieci przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Michałowskiego 30 prowadzonego przez Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z ufnością w Trzecie Tysiąclecie”. Akcja polegała na zbiórce kosmetyków i środków czystości dla dzieci (najserdeczniejsze podziękowania dla rodziców i uczniów klasy VIII a).
  • Akcji charytatywnej w ramach Kampanii „Pola Nadziei”, która polegała na zakupie ołówków oraz cebulek żonkili, które zasadzone zostały przez uczniów na rabacie przed budynkiem szkoły. Zebrane pieniądze przekazano na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Dyrekcja i Nauczyciele
oraz członkowie Klubu Młodego Wolontariusza

Wspólne czytanie na dywanie

Czytanie to nauka dobrych wzorców zachowań, pobudzanie do refleksji lub uśmiechu, doskonalenie języka, rozwój wyobraźni… W dniu 29 października mieliśmy okazję przekonać się, co daje wspólne czytanie. Dla czytających opowiadania o detektywie Pozytywce autorstwa Grzegorza Kasdepke było to niesamowite przeżycie i absolutna frajda! Mamy nadzieję, że dla naszych słuchaczy, czyli uczniów klas I i II były to również miłe chwile.

                 Joanna Ziółkowska-Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

                                                             Anna Sitek, pedagog szkolny

                                                           Witold Biel, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

                                                          Kamil Dzioba, dzielnicowy Kom. VI Policji w Częstochowie

  1. Wspólne czytanie na dywanie, to działanie w ramach akcji „Październik miesiącem dysleksji” oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Tolerancja dla niepełnosprawności

Już po raz trzeci w naszej szkole realizujemy projekt „Tolerancja dla niepełnosprawności”. Uczniowie klas VI-VIII zaproszeni zostali przez pana Witolda Biela, pomysłodawcę i koordynatora projektu do świata ludzi z niepełnosprawnościami. Ten świat, to m.in. świat ludzi z muzyczną pasją. W dniu 28 października mieliśmy okazję posłuchać wspaniałej gry na perkusji w wykonaniu kilkunastoletniej Zuzi oraz Roberta Mateuszuka, wykonującego covery polskich przebojów. Pan Witold Biel zachęcał nas do zauważania i tworzenia właściwych relacji z osobami z niepełnosprawnościami. Czekamy na kolejne spotkanie w listopadzie 🙂

Anna Sitek, pedagog szkolny

Wystawa piękna w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej

W dniu 28 października 2019 r. wolontariusze z klas V-VI wzięli udział w twórczych warsztatach integracyjnych (warsztaty plastyczne z udziałem uczniów z niepełnosprawnościami) w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej przy ul Krótkiej. Zajęcia odbyły się w ramach XX Wystawy Piękna, która stanowi przegląd prac plastycznych i technicznych uczniów szkół i placówek specjalnych z terenu miasta Częstochowy.
Zachęcam do obejrzenia przepięknych, zachwycających pomysłowością, barwami i tematyką prac uczniów z niepełnosprawnościami, a wolontariuszom dziękuję za aktywność, otwartość, zaangażowanie.

 Anna Sitek – opiekun Klubu Młodego Wolontariusza

„Zanim to się stanie”

To hasło tegorocznej Kampanii Białych Serc. Każdy uczeń, który przyłączył się do akcji wie, co oznacza białe serce. To symbol protestu przeciw narkotykom i przemocy. Uczniowie białymi sercami ozdobili okna i sale lekcyjne. W czasie trwania Kampanii, czyli od 12 do 25 października uczniowie klas I-II wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez wychowawców nt. Co to znaczy trzeźwy umysł?, a uczniowie klas IV-VIII w warsztatach nt. „Dobrze wybieram”. Efektem pracy uczniów było przygotowanie plakatów z odpowiedzią na pytanie, dlaczego warto wybrać trzeźwość, rozumianą jako wolność od wszelkich zachowań ryzykownych. Wypowiedzi uczniów zachwyciły trafnością i rzetelnością wiedzy. Gratuluję! To pierwszy etap odmowy i podejmowania decyzji związanych z używkami, a więc bardzo ważnej umiejętności życiowej.

Uczniowie klasy VIII wzięli udział w zajęciach psychoedukacyjnych nt. „W sieci decyzji i wyborów – wpływ moich decyzji na innych” (alkohol a konsekwencje zdrowotne dla dzieci, w tym FAS). Uczniowie odwiedzili Zakład Pielęgniarsko-Opiekuńczy przy ul. Michałowskiego. Wykład pani M. Balcerek oraz zabawa z dziećmi,wychowankami ośrodka, którym placówka zapewnia diagnozę lekarską, rozpoczyna leczenie i rehabilitację oraz podejmuje działania na rzecz ich adopcji, poruszyły rozum i serca. Uczniowie przekazali zebrane przez siebie i rodziców kosmetyki dla dzieci przebywających w powyższym ośrodku. Za ten gest dobrej woli serdecznie dziękuję!

Anna Sitek, pedagog szkolny

Wspólne malowanie

W dniu 26 września wolontariusze z klas V b i VI b odpowiedzieli na zaproszenie Fundacji „Oczami Brata” i wzięli udział w happeningu pn. „Malowanie obrazów”, który odbył się w ogrodzie Fundacji przy ul. Łukasińskiego 42. Wolontariusze towarzyszyli osobom z niepełnosprawnościami (małym i dużym:)) w malowaniu obrazów. Tematem przewodnim było hasło: Ogród moich marzeń. Działanie zorganizowane było w ramach projektu pn. „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”.

Wydawało mi się, że dla młodych wolontariuszy będzie to duże wyzwanie. Okazało się, że poradzili sobie fantastycznie! Wszystkich wolontariuszy podziwiam za ich niezwykłą postawę – prawdziwą życzliwość, serdeczność, otwartość 🙂

          Opiekun KMW – Anna Sitek