Częstochowskie Dni Profilaktyki 2019

W dniu 12 grudnia 2019 r. uczniowie klas piątych ze szkół podstawowych: 17, 20, 26, 7 wzięli udział w przedsięwzięciu wychowawczo-profilaktycznym „Po(MOC)”. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach Częstochowskich Dni Profilaktyki 2019. Inicjatorem tejże imprezy był Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a organizatorem nasza szkoła.

Celem przedsięwzięcia było doskonalenie umiejętności pozytywnego myślenia i budowania postawy optymizmu. Optymistyczny styl wyjaśniania zdarzeń ma bezpośredni wpływ na ochronę przed podejmowaniem ryzykownych zachowań i prowadzi do życia nastawionego na radzenie sobie i pomaganie innym.

Umiejętność dawania sobie szansy na działanie, a nie wycofywanie się pod wpływem trudnych sytuacji, uczniowie doskonalili podczas warsztatów „Myśl pozytywnie, wtedy jest łatwiej”. Drugą część stanowiły zajęcia pn. „Kiermasz życzliwości”. Uczniowie sprawdzali swoją wiedzę, doskonalili swoją umiejętność współpracy, kreatywność, a wszystko w atmosferze radości i życzliwości.

Anna Sitek, Żaneta Trąbczyńska, Kamila Wieczorek

Akcje charytatywne z udziałem SP 7

Drodzy Rodzice i Uczniowie
Serdecznie dziękujemy za wsparcie:

  • Akcji charytatywnej dla Polaków mieszkających na Kresach pod nazwą „Święty Mikołaj na Kresach”. W tym roku akcja miała charakter kwesty. Organizatorami akcji byli m.in.: Stowarzyszenie Patriotyczne „Kresy” w Częstochowie, Urząd Miasta Częstochowy oraz Delegatura Kuratorium Oświaty w Częstochowie.
  • Akcji „Mikołajkowy Ratownik” dla dzieciaków znajdujących się w dniu 6 grudnia na oddziale Pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Marii Panny w Częstochowie. Akcja polegała na zbiórce słodyczy, zabawek i maskotek. Organizatorami akcji było Stowarzyszenie Sztab Ratownictwa i Łączności w Częstochowie RESCUE TEAM (szczególne podziękowania dla rodziców i uczniów klas: I a, II a, V a, V b, V c, VI a, VII a).
  • Akcji charytatywnej na rzecz dzieci przebywających w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym przy ul. Michałowskiego 30 prowadzonego przez Stowarzyszenie Pielęgniarsko-Opiekuńcze „Z ufnością w Trzecie Tysiąclecie”. Akcja polegała na zbiórce kosmetyków i środków czystości dla dzieci (najserdeczniejsze podziękowania dla rodziców i uczniów klasy VIII a).
  • Akcji charytatywnej w ramach Kampanii „Pola Nadziei”, która polegała na zakupie ołówków oraz cebulek żonkili, które zasadzone zostały przez uczniów na rabacie przed budynkiem szkoły. Zebrane pieniądze przekazano na rzecz Stowarzyszenia Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej.

Dyrekcja i Nauczyciele
oraz członkowie Klubu Młodego Wolontariusza

Wspólne czytanie na dywanie

Czytanie to nauka dobrych wzorców zachowań, pobudzanie do refleksji lub uśmiechu, doskonalenie języka, rozwój wyobraźni… W dniu 29 października mieliśmy okazję przekonać się, co daje wspólne czytanie. Dla czytających opowiadania o detektywie Pozytywce autorstwa Grzegorza Kasdepke było to niesamowite przeżycie i absolutna frajda! Mamy nadzieję, że dla naszych słuchaczy, czyli uczniów klas I i II były to również miłe chwile.

                 Joanna Ziółkowska-Nowak, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7

                                                             Anna Sitek, pedagog szkolny

                                                           Witold Biel, pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

                                                          Kamil Dzioba, dzielnicowy Kom. VI Policji w Częstochowie

  1. Wspólne czytanie na dywanie, to działanie w ramach akcji „Październik miesiącem dysleksji” oraz w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Tolerancja dla niepełnosprawności

Już po raz trzeci w naszej szkole realizujemy projekt „Tolerancja dla niepełnosprawności”. Uczniowie klas VI-VIII zaproszeni zostali przez pana Witolda Biela, pomysłodawcę i koordynatora projektu do świata ludzi z niepełnosprawnościami. Ten świat, to m.in. świat ludzi z muzyczną pasją. W dniu 28 października mieliśmy okazję posłuchać wspaniałej gry na perkusji w wykonaniu kilkunastoletniej Zuzi oraz Roberta Mateuszuka, wykonującego covery polskich przebojów. Pan Witold Biel zachęcał nas do zauważania i tworzenia właściwych relacji z osobami z niepełnosprawnościami. Czekamy na kolejne spotkanie w listopadzie 🙂

Anna Sitek, pedagog szkolny

Wystawa piękna w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej

W dniu 28 października 2019 r. wolontariusze z klas V-VI wzięli udział w twórczych warsztatach integracyjnych (warsztaty plastyczne z udziałem uczniów z niepełnosprawnościami) w Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej przy ul Krótkiej. Zajęcia odbyły się w ramach XX Wystawy Piękna, która stanowi przegląd prac plastycznych i technicznych uczniów szkół i placówek specjalnych z terenu miasta Częstochowy.
Zachęcam do obejrzenia przepięknych, zachwycających pomysłowością, barwami i tematyką prac uczniów z niepełnosprawnościami, a wolontariuszom dziękuję za aktywność, otwartość, zaangażowanie.

 Anna Sitek – opiekun Klubu Młodego Wolontariusza

„Zanim to się stanie”

To hasło tegorocznej Kampanii Białych Serc. Każdy uczeń, który przyłączył się do akcji wie, co oznacza białe serce. To symbol protestu przeciw narkotykom i przemocy. Uczniowie białymi sercami ozdobili okna i sale lekcyjne. W czasie trwania Kampanii, czyli od 12 do 25 października uczniowie klas I-II wzięli udział w warsztatach prowadzonych przez wychowawców nt. Co to znaczy trzeźwy umysł?, a uczniowie klas IV-VIII w warsztatach nt. „Dobrze wybieram”. Efektem pracy uczniów było przygotowanie plakatów z odpowiedzią na pytanie, dlaczego warto wybrać trzeźwość, rozumianą jako wolność od wszelkich zachowań ryzykownych. Wypowiedzi uczniów zachwyciły trafnością i rzetelnością wiedzy. Gratuluję! To pierwszy etap odmowy i podejmowania decyzji związanych z używkami, a więc bardzo ważnej umiejętności życiowej.

Uczniowie klasy VIII wzięli udział w zajęciach psychoedukacyjnych nt. „W sieci decyzji i wyborów – wpływ moich decyzji na innych” (alkohol a konsekwencje zdrowotne dla dzieci, w tym FAS). Uczniowie odwiedzili Zakład Pielęgniarsko-Opiekuńczy przy ul. Michałowskiego. Wykład pani M. Balcerek oraz zabawa z dziećmi,wychowankami ośrodka, którym placówka zapewnia diagnozę lekarską, rozpoczyna leczenie i rehabilitację oraz podejmuje działania na rzecz ich adopcji, poruszyły rozum i serca. Uczniowie przekazali zebrane przez siebie i rodziców kosmetyki dla dzieci przebywających w powyższym ośrodku. Za ten gest dobrej woli serdecznie dziękuję!

Anna Sitek, pedagog szkolny

Wspólne malowanie

W dniu 26 września wolontariusze z klas V b i VI b odpowiedzieli na zaproszenie Fundacji „Oczami Brata” i wzięli udział w happeningu pn. „Malowanie obrazów”, który odbył się w ogrodzie Fundacji przy ul. Łukasińskiego 42. Wolontariusze towarzyszyli osobom z niepełnosprawnościami (małym i dużym:)) w malowaniu obrazów. Tematem przewodnim było hasło: Ogród moich marzeń. Działanie zorganizowane było w ramach projektu pn. „(Nie)pełnosprawni – aktywni kulturalnie”.

Wydawało mi się, że dla młodych wolontariuszy będzie to duże wyzwanie. Okazało się, że poradzili sobie fantastycznie! Wszystkich wolontariuszy podziwiam za ich niezwykłą postawę – prawdziwą życzliwość, serdeczność, otwartość 🙂

          Opiekun KMW – Anna Sitek

Konkurs fotograficzny pn. „GINĄCE ZAWODY”

Nasi uczniowie: Nikola Borkowska, uczennica kl. III a oraz Robert Błaszczak, uczeń kl. III d zostali wyróżnieni w konkursie fotograficznym pn. „Ginące zawody”. Organizatorem konkursu był Zespół Szkół Technicznych i Centrum Informacji Zawodowej. Ideą konkursu było promowanie autentycznych dzieł ludzkich rąk oraz próba ocalenia od zapomnienia zawodów, które odchodzą w niepamięć.

Serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów w realizacji swojej fotograficznej pasji!

 Anna Sitek, pedagog szkolny

Zimowe nastroje w BETEL

W dniu 18 grudnia 2018 r. wolontariusze zawitali do Ośrodka Dziennego Pobytu dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami. Wiersze i kolędy w wykonaniu wolontariuszy wprowadziły wszystkich w ten wyjątkowy, świąteczny czas. A wspólne rozwiązywanie zimowych zagadek, warsztaty plastyczne poprowadzone przez uczniów oraz uśmiech i życzliwość, to sposób na mile spędzony czas.
Zajęcia odbyły się w ramach projektu „Tolerancja dla niepełnosprawności”.
Uczniom, za ich zaangażowanie i jak zawsze wielkie serce – bardzo dziękuję!

Fotorelacja z wydarzenia

   Anna Sitek – opiekun Klubu Młodego Wolontariusza

Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych

W dniach 11.12.2018 r. i 13.12.2018 r. uczniowie klas VIII i III gimnazjalnych wzięli udział w dziewiątej edycji przedsięwzięcia pn. Tydzień Lokalnych Branż Zawodowych. Celem projektu było zapoznanie uczniów z zawodami i branżami obecnymi w lokalnej ofercie edukacyjnej oraz na lokalnym rynku pracy, po to, aby zainspirować uczniów do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów ścieżek kariery edukacyjnej.

Anna Sitek – koordynator WSDZ