Informacja na temat obiadów.

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC LISTOPAD 2023

19 x 5zł= 95 zł

płatne do 10.11.2023r.

WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO 42 1030 1104 0000 0000 9325 3001 Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE, PRZEZ E-DZIENNIK BĄDŹ MEILOWO (amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO

WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ (nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie !)

W przypadku braku wpłaty do 10 bm. od dnia 12 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.