Informacja na temat obiadów

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC CZERWIEC 2023
14 x 5zł = 70zł

W związku z zakończeniem roku szkolnego bardzo proszę o terminowe dokonanie wpłat

 płatne do 07.06.2023r.!!!
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE BĄDŹ MEILOWO (amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ (nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie!)

W przypadku braku wpłaty do 07 bm. od dnia 12 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.