Zakończyliśmy przygodę z MIĘDZYNARODOWYM PROJEKTEM EDUKACYJNYM „Z KULTURĄ MI DO TWARZY”

W świetlicy szkolnej podczas realizacji wybranych przez nas zadań tematycznych w czterech modułach: I moduł – W krainie muz, II moduł – Tu jest moje miejsce, III moduł – Kocham, lubię szanuję, IV moduł – Kultury świata, uczniowie poszerzali wiedzę o otaczającym świecie. Działania w ramach projektu pozwoliły na tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dzieci, prowadzących do poznania wartości i norm społecznych. Przyczyniły się również do kształtowania u dzieci empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych. Rozwijał poczucie estetyki poprzez kontakt ze sztuką, wpłynął pozytywnie na kształtowanie poczucia przynależności do kraju oraz naszej „małej ojczyzny”, a także wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, patriotyzm.

 

Projekt rozbudzał kreatywność, ciekawość poznawczą, twórcze działanie oraz samodzielność uczniów. Zachęcał dzieci do samodzielnego poszukiwania, odnajdywania odpowiedzi, wyszukiwania rozwiązań, rozwijał postawy świadomego twórcy i odbioru kultury. Uczestnictwo w projekcie łączyło zabawę i naukę, pozwalał dzieciom na rozwijanie swoich zainteresowań i pasji. Otworzył dzieci na zdobywanie wiedzy i umiejętności poprzez samodzielne działania wspierane przez nauczyciela.
Udział w projekcie był dla nas wspaniałą przygodą, która dostarczyła dzieciom wiele radości.

Koordynator – Kamila Wieczorek

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.