Ogólnopolska kampania BohaterOn

We wrześniu uczniowie klas I-III wzięli udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterOn. Podczas zajęć dzieci oglądały przedstawienie kukiełkowe pt. „Niebajka o Powstaniu Warszawskim”, następnie rozmawiały na temat wojny i bohaterów Powstania Warszawskiego oraz swobodnie wypowiadały się na temat cech jakie powinien posiadać prawdziwy bohater. Uczniowie wykonali prace plastyczno-techniczne nawiązujące do obejrzanego spektaklu. Klasy pierwsze przygotowały papierowe pacynki myszek, klasy drugie – pacynki kotów, a klasy trzecie pracę plastyczną – symbol Polski Walczącej. Pacynki posłużyły dzieciom do odegrania scenek dramowych obrazujących właściwe rozwiązywanie konfliktów, a uczniowie klas trzecich stworzyli galerię swoich prac plastycznych. Zajęcia te były okazją do zapoznania dzieci z tematyką drugiej wojny światowej, poznania przyczyn wybuchu konfliktów zbrojnych oraz rozwijania świadomości jak ważny w życiu człowieka jest dialog i respektowanie praw drugiego człowieka.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.