CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2021

20 x 4zł = 80zł

 płatne do 10.10.2021r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.