Ważne informacje dot. funkcjonowania szkoły w związku z epidemią!

Rekrutacja do klas I na rok szkolny 2020 -2021
Elektroniczny nabór do klas I na rok 2020/2021
INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI ORAZ ZASADACH POTWIERDZANIA WOLI PRZYJĘCIA DO KLAS I PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego

Rekrutacja do oddziałów sportowych klasa IV na rok szkolny 2020-2021
Zmiany w zasadach rekrutacji ze względu na zagrożenie epidemiologiczne z dn. 26.05.2020 r
Procedury bezpieczeństwa podczas prób sprawnościowych
Oświadczenie rodziców dot. procedur bezpieczeństwa podczas testów sprawnościowych – piłka nożna
Oświadczenie rodziców dot. procedur bezpieczeństwa podczas testów sprawnościowych – lekkoatletyka
Rekrutacja do oddziału sportowego klasa czwarta o specjalności piłka nożna w roku szkolnym 2020-2021
Rekrutacja do oddziału sportowego klasa czwarta o specjalności lekkoatletyka w roku szkolnym 2020-2021
Wyniki Prób Sprawności Fizycznej do oddziału sportowego klasa IV o specjalności piłka nożna
Wyniki Próby Sprawności Fizycznej do oddziału sportowego klasa IV o specjalności lekkoatletyka
Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Częstochowie do klasy IV sportowej o specjalności lekkoatletyka i piłka nożna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Częstochowie do klasy IV sportowej o specjalności lekkoatletyka i piłka nożna w postępowaniu rekrutacyjnym na rok 2020/2021

Konsultacje dla uczniów

Zasady organizacji konsultacji dla uczniów na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie

Procedury i zasady korzystania z biblioteki szkolnej w czasie epidemii COVID-19

Procedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników w Szkole Podstawowej nr 7 im. K. I. Gałczyńskiego w Częstochowie


Egzamin ósmoklasisty

Harmonogram egzaminów ósmoklasisty, maturalnego i zawodowego

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 roku

Informacja o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 16 do 18 czerwca 2020 r.


Zajęcia w hali sportowej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Procedury bezpieczeństwa korzystania z hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie

Terminy zajęć sportowych w Szkole Podstawowej nr 7


Organizacja zwrotu podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 w roku szkolnym 2019-2020  (w przypadku dalszej nauki zdalnej)

Informacja dla Rodziców – Organizacja zwrotu podręczników dla uczniów SP 7 w roku szkolnym 2019-2020  (w przypadku dalszej nauki zdalnej)

Wzory oświadczeń dla rodziców – zwroty podręczników i książek wypożyczonych z biblioteki szkolnej SP 7


Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Informacja dotycząca zasad rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na r. szk. 2020-2021 z dn. 19.05.2020 r.

Terminy postępowania rekrutacyjnego

Elektroniczna rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na platformie Vulcan Śląskie Nabór

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020-2021 – stan z dn. 27.03.2020 r

Wybieram szkołę – informator o szkolnictwie ponadpodstawowym na terenie Częstochowy i powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego  (rok szkolny 2020/2021)Szanowni Państwo,

Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 742), przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty.
Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty.
W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość.

Pozdrawiam
Joanna Ziółkowska-Nowak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie


Materiały dydaktyczne dla uczniów do samodzielnej pracy w okresie zawieszenia zajęć szkolnych:

Bardzo proszę wszystkich uczniów klas IV – VIII o przypomnienie sobie szkolnych adresów e-mail oraz haseł do logowania na stronie www.office.com.

W razie problemów proszę o kontakt ttyrala@sp7.czest.pl

Klasa IA         Klasa IB         Klasa IIA         Klasa IIB

Klasa IV             Klasa V             Klasa VI  

Klasa VII           Klasa VIII

 ZADANIA DO POWTÓRKI PRZED EGZAMINEM DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH

W wolnym czasie            Pedagog szkolny            BibliotekaInformujemy, że ze względu na trwające prace konserwatorskie boisko szkolne zostanie uruchomione w późniejszym czasie.Wyniki konkursu na  prezentację multimedialną „Dbając o siebie, dbasz o wszystkich – zasady higieny i bezpiecznego zachowania w dobie COVID-19”

Żonkilowe Pole Nadziei

Wielkie podziękowania za Waszą pracę – dla służb medycznych i mundurowych
oraz instytucji zaangażowanych w walkę z pandemią


PRÓBNY EGZAMI ÓSMOKLASISTY 2019 -2020

Informacja Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły  w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania.


Organizacja realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  w Częstochowie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.


Szanowni Rodzice i Uczniowie:

Przypominam i apeluję.
Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia koronawirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia. W warunkach domowych także należy  przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń w których przebywają dzieci i młodzież. Apeluję o przestrzegania zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowania się do wytycznych służb sanitarnych w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

Joanna Ziółkowska-Nowak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie


Szanowni Rodzice:

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020, poz. 410) przypominam, iż od 16 do 25 marca 2020 r. zajęcia dydaktyczno – wychowawcze są zawieszone.
Lekarze, specjaliści i eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Uczniowie w czasie zawieszenia zajęć powinni bezwzględnie pozostać w domach, nie powinni spotykać się w grupach w celu uniknięcia zarażenia wirusem. Przebywanie w skupiskach ludzi może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Rodzice powinni dołożyć wszelkich starań, aby zalecenia odpowiednich służb były należycie realizowane. W warunkach domowych należy także przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywają dzieci i młodzież.

Zwracam się do Państwa z apelem, aby dostosować się do powyższych informacji.

Jednocześnie informuję, że na stronie Szkoły będą zamieszczane materiały do samodzielnej, zdalnej pracy uczniów.
Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów i odbieranie maili.

Joanna Ziółkowska-Nowak
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie


Szanowni Państwo,

od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie Ministerstwa  Edukacji Narodowej informuję:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach
-12 i 13 marca br. to dni, w których w szkole nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze.
W dniach 12 i 13 marca br.  prosimy Państwa o zapewnienie dzieciom opieki i ograniczenie przysyłania uczniów do szkoły w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.
– zajęcia w szkole, będą zawieszone na 2 tygodnie;
– od poniedziałku, 16 marca br. zostają zawieszone również działania opiekuńcze i uczniowie nie przychodzą do szkoły.
Wszelkie bieżące informacje będą przekazywane za pomocą edziennika i strony internetowej szkoły http://www.sp7.czest.pl/.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie
Joanna Ziółkowska-Nowak


Apel Głównego Inspektora Sanitarnego:
Główny Inspektor Sanitarny apeluje, aby czas wolny od zajęć lekcyjnych nie stanowił pretekstu do zintensyfikowania kontaktów towarzyskich. To czas mądrych wyborów zdrowotnych.
Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie swoje i swoich najbliższy. Zachowujmy się odpowiedzialnie.
https://gis.gov.pl/aktualnosci/apel-glownego-inspektora-sanitarnego/


W związku z decyzją Premiera M.Morawieckiego o zamknięciu placówek oświatowych oraz Zarządu PZLA zajęciach w ramach programu „Lekkoatletyka dla każdego” zostają zawieszone do odwołania.Podstawowe zasady higieny osobistej

  1. Mycie rąk:  https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
  2. Zasady zachowania podczas kaszlu i kichania:  https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
  • W szkole wywieszone zostały w widocznym miejscu instrukcje  dotyczące mycia rąk
  • Prosimy Państwa, aby nie posyłać przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;
  • Informujemy, że jeśli nie doszło do kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • Informujemy, że jeżeli Państwo lub Państwa dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i występują objawy grypopodobne, należy  bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • Informujemy rodziców dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);

W przypadku dodatkowych wątpliwości prosimy o telefon na infolinię Ministerstwa Zdrowia– tel. 800 190 590 (czynna całodobowo) oraz przekazanie informacji o jej działaniu innym osobom.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Częstochowie

http://psse.czest.pl/

Całodobowa Infolinia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Częstochowie na temat koronowirusa:
661 868 810Koronawirus: informacje i zaleceniaBal karnawałowy w klasach początkowych

Karnawał to miła, szalona, pełna wrażeń, dźwięków i kolorów tradycja. Bal karnawałowy to atrakcja lubiana także przez dzieci. 20 lutego 2020 roku na pięknie udekorowanej sali pojawiły się barwne postacie. Dzieci przebrały się za bohaterów znanych i lubianych bajek. Na sali było bardzo kolorowo a wszyscy bawili się wesoło. Były zabawy i tańce. Wspólnie spędzony czas przyniósł wiele radości naszym wychowankom.

Wychowawcy klas:
I a – Ewelina Karbowska
I b – Katarzyna Duraj
II a – Małgorzata Paruzel
II b – Izabela Radosz

CENA OBIADÓW
ZA MIESIĄC MARZEC 2020
22 x 4zł=88 zł płatne do 10.03.2020r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA
PRZYPOMINAMY O ODLICZANIU ZGŁOSZONYCH NIEOBECNOŚCI.
NIEOBECNOŚCI PROSIMY ZGŁASZAĆ POPRZEZ E-DZIENNIK
DO PANI A. MAŁOLEPSZEJ LUB K.WIECZOREK – TYLKO WÓWCZAS ZOSTANĄ ONE ODLICZONE W KOLEJNYM MIESIĄCU

Mistrzowskie spotkanie !!!

W minioną sobotę miłośnicy sportu mieli szanse na spotkanie z Marcinem Lewandowskim, wybitnym polskim sportowcem, olimpijczykiem, lekkoatletą specjalizującym się w biegach średnich. Nie sposób wymienić osiągnięć Lewandowskiego ponieważ sportowiec może pochwalić się wieloma medalami Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy czy Mistrzostw Świata.W tej chwili to jeden z czołowych zawodników biegu na 1500m na świecie. Spotkanie z Marcinem Lewandowskim zorganizowane było z okazji wydania Jego książki „Mój bieg”, której autorem jest częstochowski lekkoatleta, chodziarz i olimpijczyk Jakub Jelonek. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a sam mistrz okazał się sympatycznym człowiekiem, który w bardzo interesujący sposób opowiedział o swojej sportowej przygodzie, a młodym sportowcom przekazał kilka ważnych wskazówek. Nie zabrakło również autografów i pamiątkowych zdjęć, które z pewnością trafią do szkolnej galerii gwiazd sportu.

Zamiast kolcy biegowych, założyły łyżwy …

Niebywałym sukcesem dla reprezentacji dziewcząt Siódemki zakończyły się Igrzyska Dzieci w łyżwiarstwie szybkim. Drużyna w składzie: Wiktoria Marcjanek, Wiktoria Dądela, Julia Trąbczyńska i Martyna Cendrowska wywalczyła I miejsce w klasyfikacji ogólnej częstochowskich szkół podstawowych. Indywidualnie na najwyższym stopniu podium stanęła Wiktoria Marcjanek, III miejsce zajęła Wiktoria Dądela, tuż za podium uplasowała się Julia Trąbczyńska, a Martyna Cendrowska zajęła VI miejsce. Takie wyniki sprawiły, że zespół nie miał sobie równych i z dużą przewagą zwyciężył całe zawody. Dziewczyny po raz kolejny udowodniły jak wszechstronną dyscypliną jest lekkoatletyka i tym samym zapisały się w historii szkoły ponieważ jeśli chodzi o łyżwiarstwo szybkie to pierwszy tego rodzaju sukces . Gratulujemy !!! 

Młodzi Artyści na Zamku

W dniach 21 – 23 lutego 2020 roku uczennica klasy II „a” Maria Kwiatkowska uczestniczyła w konkursie muzycznym, w którym otrzymała wyróżnienie. Konkurs odbywał się w Suchej Beskidzkiej i trwał 3 dni. Był to IV Ogólnopolski Konkurs Dla Uczniów Klas Skrzypiec i Wiolonczeli Szkół Muzycznych I Stopnia. Wręczenie nagród odbyło się w niedzielę podczas Koncertu Laureatów na Zamku Suskim w Suchej Beskidzkiej .
Gratulujemy i życzymy samych sukcesów.

Wychowawca – Małgorzata Paruzel

Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX 2020”

Dnia 3 marca 2020 w godzinach 8.00-9.15 w Szkole Podstawowej nr 7 odbędzie się Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego „FOX 2020” pod patronatem Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i MEN. Ideą konkursu – obecnie jest to jego XX edycja – jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz z zadanej lekturki (dostępne u nauczycieli języka angielskiego). Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru.  W konkursie weźmie udział 28 uczniów Szkoły Podstawowej nr 7 na trzech  poziomach: 4 na poziomie Kittens (klasa IV), 20 – Bunnies (klasy V i VI), 4  Ducks (klasy VII i VIII ). Powodzenia !!!         

Opiekun konkursu : Katarzyna Duraj

Inauguracja projektu „Częstochowa a cud Wisły”

W sierpniu tego roku przypada 100 – rocznica bitwy warszawskiej „Cudu nad Wisłą”. W 1920 r. armia odrodzonego państwa polskiego pokonała w słynnej bitwie pod Warszawą armię bolszewicką. Z tej okazji w Częstochowie odbędzie się szereg działań, które upamiętnią tamte sierpniowe dni. W piątek 14 lutego rozpoczął się projekt „Częstochowa a cud Wisły”, adresowany do dzieci i młodzieży w Częstochowie. Organizatorem tych działań jest Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa oraz częstochowskie szkoły. Nasza szkoła również włączyła się do działań projektu. W ramach projektu odbyła się konferencja „Częstochowianie w wojnie polsko bolszewickiej”. W następnych miesiącach odbędzie się konkurs plastyczny, gra terenowa oraz konkurs pieśni patriotycznych. Zapraszamy uczniów do aktywnego włączania się w działania związane z obchodami 100 – lecia bitwy warszawskiej.

Katarzyna Kosmala – nauczyciel historii

Od sportu, poprzez naukę i zabawę do sukcesu

Dnia 13 lutego w naszej szkole odbył się apel, podczas którego zostały podsumowane osiągnięcia uczniów w I półroczu. Dowiedzieliśmy się o sukcesach klas w nauce, najwyższych frekwencjach klas oraz o indywidualnych sukcesach naszych uczniów. Po raz kolejny udowodniliśmy, że klasy sportowe osiągają sukcesy nie tylko w sporcie, ale w nauce osiągając przy tym bardzo wysoką średnią frekwencję. A oto nasze sukcesy:
Najwyższe średnie klas:  
III miejsce- klasa VIc -średnia 4,53
II miejsce- klasa VIa -średnia 4,61
I miejsce- klasa Vc – średnia 4,77
Średnie  frekwencje klasowe:
III miejsce- klasa VI c- 93,78
II miejsce-klasa Va-94,94
I miejsce-klasa VI a-95,12
Indywidualne najwyższe średnie uczniów:
III miejsce ze średnią ocen-5,33 uzyskali:
Kaja Dudkowska z Vc oraz Bartosz Żabiński z VIa
II miejsce ze średnią ocen -5,42 uzyskały uczennice VIb:
Julia Trąbczyńska oraz Alicja Fołtarz
I miejsce i najwyższą średnią-5,50 uzyskała Kamila Jagusiak
z klasy Vc
Stuprocentową frekwencję w I półroczu uzyskali:
   Dominik Czeremski                                Zuzanna Wieczorek 
   Zuzanna Gradoń                                    Maksym Pluta  
   Kamila Jagusiak                                    Kaja Dudkowska
   Filip Przepiórkowski                               Jan Kapral         
   Bartosz Morawiec                                  Ignacy Rosiak   
   Bartosz Żabiński                                    Tymoteusz Jura
   Lena Deska                                            Wiktoria Marcjanek
   Julia Trąbczyńska                                   Damian Ciekot
   Dawid Krygiel                                        Zuzanna Pietrasińska  
Podczas apelu p. Dyrektor gratulowała bardzo wysokich osiągnięć w nauce klasom oraz indywidualnym uczniom. Rozstrzygnięto również konkursy, które odbyły się w tym półroczu.
Gratulujemy wszystkim nagrodzonym uczniom i klasom i życzymy powodzenia w II półroczu. Za pół roku znowu udowodnimy, że sport idzie w parze za nauką.