PAŹDZIERNIK – MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

HASŁO MMBS 2023 – „BIBLIOTEKA SZKOLNA: MOJE SZCZĘŚLIWE MIEJSCE, W KTÓRYM KWITNIE KREATYWNOŚĆ I WYOBRAŹNIA”

OGŁASZAMY SZKOLNY KONKURS CZYTELNICZO-PLASTYCZNY:

„Ilustracja do utworu Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego”

CELE KONKURSU:

· uwrażliwianie uczniów na korzyści płynące z czytania książek
· rozwijanie kreatywności i pobudzenie inwencji twórczej ucznia
· uwrażliwienie na estetykę wykonywania prac plastycznych
· zachęcanie uczniów do obcowania z poezją i literaturą
· rozwijanie zdolności plastycznych
· pobudzenie wyobraźni uczniów
· promowanie czytelnictwa

 

ZASADY I REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VII Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie i odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych:
v Klasy IV-V
v Klasy VI-VII
2. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie pracy plastycznej w formie ilustracji do wybranego utworu K. I. Gałczyńskiego.
v Tytuły utworów dla klas IV-V: „Strasna zaba”, „Dlaczego ogórek nie śpiewa”, „Pieśń o fladze”
v Tytuły utworów dla klas VI-VII: „Zaczarowana dorożka”, „Kronika olsztyńska”, „Pieśń o fladze”
3. Technika plastyczna dowolna – płaska.
4. Format pracy:
v Klasy IV-V – Format A4
v Klasy VI-VII – Format A3
5. Uczestnik do konkursu może zgłosić tylko jedną pracę.
6. Przekazanie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w konkursie.
7. Komisja wybierze najlepsze prace oceniając zgodność pracy z tematem konkursu, pomysłowość, estetykę pracy, wyobraźnię, oryginalność.
8. Każda praca powinna zawierać informacje: imię i nazwisko autora, klasa.
9. Prace należy przekazać do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie w terminie do 30 listopada 2023 r.
10. Zwycięzcy otrzymają nagrody i dyplomy.
11. Prace zaprezentowane zostaną na wystawie szkolnej.

ORGANIZATORZY:

Małgorzata Sosna – nauczyciel plastyki
Małgorzata Antosiewicz -nauczyciel biblioteki

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.