Gra Miejska „Częstochowa moje miasto”

We wtorek, 30 maja reprezentanci z klasy VI wzięli udział w Grze Miejskiej „Częstochowa moje miasto”. Gra była podsumowaniem całorocznej pracy uczniów klas szóstych częstochowskich szkół podstawowych, którzy uczestniczyli w  Programie Edukacji Regionalnej. Rozgrywka miała na celu między innymi integrację środowiska częstochowskich  szkół podstawowych zaangażowanych w kultywowanie historii miasta i utrwalenie wiedzy o mieście oraz rozwijanie zainteresowań związanych z dorobkiem historycznym, kulturalnym i sportowym Częstochowy. Gra przebiegała według określonej trasy, na której wyznaczono 5 punktów kontrolnych. Na każdym punkcie patrole wykonywały różnorodne zadania, a następnie udawały się na kolejny wyznaczony punkt. Zadania przybierały różnorodne formy – obserwacje, odczytywanie kodów QR, praca z mapą, praca z materiałem ikonograficznym, oparte na współdziałaniu, kreatywnym podejściu do rozwiązywania problemów. Czasami przydatna była też spostrzegawczość, zdolności plastyczne oraz umiejętność poszukiwania informacji w Internecie. Wszystkie patrole, które wykonały zadania – w tym i nasz – na pięciu punktach kontrolnych otrzymały certyfikat potwierdzający udział w grze. Uroczyste podsumowanie i wręczenie certyfikatów odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 14 im. Henryka Sienkiewicza.

                                                                                                                        Nina Tyrek

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.