Informacja na temat obiadów

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2022

Obiady będą wydawane od 07.09.2022 r.
18 x 5zł = 90zł

 płatne do 10.09.2022r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

 

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE BĄDŹ MEILOWO (amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ (nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie)

W przypadku braku wpłaty do 10 bm. od dnia 13 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Posiłki będą wydawane od godziny 11.30 wg ustalonego harmonogramu.


Informacja dotycząca obiadów dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Obiady dla klas 1-3 będą wydawane od 12.09.2022r. od godziny 11.30 wg ustalonego harmonogramu.

cena posiłku 5 zł.

Opłata za miesiąc wrzesień – 75 zł

płatne do 15.09.2022r
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE BĄDŹ MEILOWO (amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ (nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie)

W przypadku braku wpłaty do 15 bm. od dnia 19 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.