Konkursu wiedzy o wodzie „Woda = Życie”

Z okazji obchodów Światowego Dnia Wody 2022 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie zorganizowało:

IX EDYCJĘ INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU WIEDZY O WODZIE

„WODA = ŻYCIE”

Celem konkursu jest: podniesienie świadomości na temat roli wody w życiu organizmów żywych, kształtowanie zachowań i postaw proekologicznych, rozwijanie wiedzy o lokalnych warunkach hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz problemach związanych z zanieczyszczeniem wód, w tym wód podziemnych.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

I etap konkursu (etap szkolny) – polega na samodzielnym wykonaniu prezentacji multimedialnej (w programie MS Power point) której tematem są „Wody podziemne, ich pochodzenie oraz rola”.

Najciekawszą prezentację wykonał uczeń klasy 8 b Tymoteusz Jura, który zakwalifikował się do II etapu konkursu. 

17 marca odbył się II etap konkursu, który polegał na rozwiązaniu testu. Zakres konkursu obejmował wiedzę dotyczącą najważniejszej substancji występującej na Ziemi tj. wody z przedmiotów – chemia, biologia, geografia i fizyka. W teście konkursowym zawarte zostały pytania odnoszące się do celów i założeń obchodów Światowego Dnia Wody w latach 2021 i 2022, dekady lat 2018 – 2028 „Woda dla zrównoważonego rozwoju”, znajomość podstawowych informacji o systemie gospodarki wodno-ściekowej oraz informacje dotyczące Regionu Wodnego Warty na terenie obsługiwanym przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego.

Uczeń klasy 8 b Tymoteusz Jura został Finalistą.

Opiekę merytoryczną nad konkursem sprawowały p. Wioletta Glanda i p. Nina Tyrek 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.