Projekt ”Akademia Współpracy Obywatelskiej”

Przystąpiliśmy do projektu ”Akademia Współpracy Obywatelskiej” realizowanego przez Fundację Oczami Brata z Częstochowy w partnerstwie ze Spółdzielnią

Socjalną ”Jasne, że Alternatywa 21”, a współfinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Do projektu przystąpili chętni, zainteresowani uczniowie należący do Szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza. Uczniowie ci będą uczestniczyli w cyklu warsztatów ”Vademecum współpracy obywatelskiej”, w ramach których rozwiną swoją wiedzę i umiejętności w obszarze kompetencji społecznych i obywatelskich oraz ukształtują postawę osoby zaangażowanej w sprawy publiczne. Rozwijanie kompetencji społecznych ma na celu przygotowanie młodych ludzi do funkcjonowania w zmieniających się warunkach społecznych. Uczestnicy otrzymają na koniec warsztatów certyfikaty potwierdzające udział w tym projekcie.

Anna Machura – opiekun Szkolnego Klubu Młodego Wolontariusza

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.