INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzice/opiekunowie uczniów ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022, przekazują wnioski o pomoc w terminie od 1 września do 14 września 2021 do sekretariatu SP 7 lub do pani Małgorzaty Miłkowskiej-Nylec.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 528,00 zł netto.

Ważne!

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje (wymagane w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

Stosowne druki można pobrać TUTAJ.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.