Pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach.

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączamy poniżej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

Dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.

Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat.

Harmonogram szczepień:

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie Szkoły Podstawowej nr  7 im. K.I. Gałczyńskiego oraz strony internetowej  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

Załączniki:

  1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
  2. Deklaracja na szczepienia
  3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
  4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny
  5. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne
  6. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny
  7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby wsparcia procesu organizacji i realizacji szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19)
Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.