CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC CZERWIEC 2021

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC CZERWIEC 2021

16 x 4zł = 64 zł

 płatne do 05.06.2021r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.