WSPÓŁPRACA Z PCK

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Częstochowie zaprosił naszą szkołę do udziału w II edycji Programu z zakresu zdrowia publicznego pod tytułem „Bezpieczna i świadoma młodzież”, który jest finansowany przez Gminę Miasto Częstochowa. 

Celem programu jest:  
– podniesienie poziomu wiedzy o zagrożeniach wynikających z zażywania substancji  psychoaktywnych oraz zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży,  
– wdrażanie treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa, edukacji zdrowotnej i pierwszej pomocy. 
– upowszechnianie wśród uczniów umiejętności rozpoznawania sytuacji zagrożenia oraz wiedzy o zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia.  
 Program  jest skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.  
Polega on na przeprowadzeniu 2 godzin warsztatów z profilaktyki uzależnień oraz 4 godzin z zakresu pierwszej pomocy. 
Uczniowie z klasy 6b i 6c z wielkim zaangażowaniem uczestniczyli w warsztatach, które odbyły się wirtualnie w Teams w miesiącu kwietniu br. 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.