Cena obiadów – styczeń 2021

CENA OBIADÓW
ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2021
10 x 4zł=40 zł płatne do 25.01.2021r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

PRZYPOMINAMY O ODLICZANIU ZGŁOSZONYCH NIEOBECNOŚCI.
NIEOBECNOŚCI PROSIMY ZGŁASZAĆ POPRZEZ E-DZIENNIK
DO PANI A. MAŁOLEPSZEJ LUB K.WIECZOREK – TYLKO WÓWCZAS ZOSTANĄ ONE ODLICZONE
W KOLEJNYM MIESIĄCU

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.