Konferencja nt. programu Erasmus+

2 grudnia 2019 roku w Katowicach odbyła się konferencja nt. programu Erasmus+ edukacja szkolna KA2 dla szkół z terenu województwa śląskiego. Podczas szkolenia zorganizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach i Fundację Rozwoju Systemu Edukacji pani dyrektor Joanna Ziółkowska-Nowak oraz pan Tomasz Tyrała zastali poproszeni o przedstawienie celów i działań związanych z realizacją projektu „epiSTEMe” oraz jego rezultatów.

Była to kolejna możliwość zapoznania nauczycieli regionu z naszym projektem. Kilka tygodni wcześniej w siedzibie SOD w Częstochowie, podczas prelekcji pani Joanny Sobotnik – regionalnego konsultanta programu Erasmus+, projekt „epiSTEMe” został zaprezentowany jako przykład ciekawego przedsięwzięcia współpracy europejskich szkół.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.