Strajk nauczycieli i pracowników oświaty

Informuję, że w przeprowadzonym na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie referendum, pracownicy szkoły opowiedzieli się za strajkiem.

W związku z powyższym istnieje możliwość, że planowany od 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) strajk nauczycieli i pracowników oświaty odbędzie się także w naszej szkole i trwać będzie do odwołania. Zdaję sobie sprawę, że protest pracowników oświaty może wiązać się z pewnymi trudnościami dla Was i Waszych dzieci, ale uprzejmie proszę o zapewnienie w tych dniach opieki dla swoich dzieci. W sytuacji braku takiej możliwości proszę o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny do 4 kwietnia 2019, aby można było w porozumieniu z organem prowadzącym zorganizować zajęcia opiekuńcze.

 Prosimy Państwa o wyrozumiałość i wsparcie w trudnej sytuacji.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie
Joanna Ziółkowska-Nowak

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.