Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca zmiany w funkcjonowaniu szkół od dnia 24.10.2020 r.

Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie będą funkcjonowały bez zmian-w trybie nauki stacjonarnej.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji pracy zdalnej będą przekazywane za pomocą e–dziennika i aplikacji Teams.

 

BohaterON – włącz historię!

Uczniowie klas młodszych już trzeci raz włączyli się  w Ogólnopolską Kampanię BohaterOn, która ma celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Nauczyciele korzystając z materiałów edukacyjnych przeprowadzili lekcję z uczniami, która zakończyła się stworzeniem pamiątkowego albumu z życzeniami dla Powstańców. Nauka historii nie musi być nudna, a pamięć o bohaterach jest ważnym elementem edukacji patriotycznej.

Wychowawczynie klas:
I a – Anna Jędrzejewska
I b- Marta Maluska Musialik
II a- Ewelina Karbowska
II b- Katarzyna Duraj
III a- Małgorzata Paruzel
III b- Izabela Radosz

Święty Mikołaj na Kresach

Akcja charytatywna

Święty Mikołaj na Kresach

 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie

serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w akcję charytatywną Święty Mikołaj na Kresach. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać kilka kartonów słodyczy i zabawek. To wspaniałe i niesamowite! Okazuje się, że w naszej szkole, w dobie, kiedy najważniejsza jest troska o siebie i najbliższych, dzielenie się z potrzebującymi jest nadal ważną wartością.

Za każdy dar serdecznie dziękujemy!

                                                                                                              Klub Młodego Wolontariusza

Konkurs na logo projektu Cloudlet -Spotkajmy się w chmurach

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na logo projektu „Cloudlet – Spotkajmy się w chmurach”. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ wspólnie ze szkołami z Hiszpanii, Łotwy i Chorwacji. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności wykorzystania „chmury obliczeniowej” i internetu do nauki. Najlepsza praca wybrana spośród projektów nadesłanych na konkurs przez uczniów szkół partnerskich będzie oficjalnym emblematem projektu „Cloudlet”.

Regulamin konkursu

Cena obiadów

CENA OBIADÓW
ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020
21 x 4zł=84 zł płatne do 10.10.2020r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

PRZYPOMINAMY O ODLICZANIU ZGŁOSZONYCH NIEOBECNOŚCI.

NIEOBECNOŚCI PROSIMY ZGŁASZAĆ POPRZEZ E-DZIENNIK

DO PANI A. MAŁOLEPSZEJ LUB K.WIECZOREK – TYLKO WÓWCZAS ZOSTANĄ ONE ODLICZONE W KOLEJNYM MIESIĄCU

Cloudlet – Spotkajmy się w chmurach

W latach 2020 -2022 w naszej szkole realizowany będzie projekt w ramach programu Erasmus+ „Cloudlet – Spotkajmy się w chmurach”.

Głównym celem projektu jest wzbogacenie oferty edukacyjnej szkół partnerskich z Polski, Hiszpanii, Chorwacji i Łotwy o metody i technologie wykorzystujące „chmurę” obliczeniową i oferowane placówkom oświatowym internetowe narzędzia i aplikacje. Pozwolą one na indywidualizację procesu nauczania i zdalną pracę z uczniem nieobecnym na zajęciach lekcyjnych. Wdrażane innowacje obejmą wszystkie przedmioty szkolne i skierowane będą do szerokiej grupy nauczycieli i uczniów.

Zapraszam uczniów klas VI – VIII do zgłaszania chęci udziału w projekcie do p. Idy Tamioły lub p. Tomasza Tyrały.

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID- 19

Procedura funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie w czasie epidemii COVID- 19 opracowana na podstawie wytycznych GIS MEN i MZ, aktualnych przepisów prawa, od 01 września 2020 r. – nauczanie prowadzone w trybie stacjonarnym.

 

Regulamin świetlicy szkolnej 2020-2021.

Regulamin biblioteki szkolnej SP 7 – 2020-21. Zasady korzystania z biblioteki w czasie epidemii COVID-19

 

Koronawirus. Przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny!

Zasad higieny cz.1Zasad higieny cz.2