Dzień Chłopaka

Dzień Chłopaka obchodzony jest co roku 30 września. Samorząd Uczniowski z tej okazji przygotował dla swoich kolegów słodką niespodziankę i obdarował wszystkich chłopców cukierkami oraz przekazał życzenia w imieniu wszystkich dziewcząt.

SU

40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Pamiętamy 1981

Pamiętamy 1981

 

W tym roku przypada 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce, dlatego nasza szkoła przystąpiła do realizacji projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – Pamiętamy”. Jego głównym celem jest przygotowanie uczniów do świadomego  przeżywania tej rocznicy. W ramach projektu będziemy realizować szereg działań mających na celu upamiętnienie tamtych tragicznych wydarzeń.

Koordynator projektu: Katarzyna Kosmala

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY Z BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Zachęcamy do głosowania na projekty realizowane z Budżetu Obywatelskiego:

Projekt Ogólnomiejski numer 378

Budowa boiska wielofunkcyjnego na Rakowie 

– Projekt o charakterze dzielnicowym numer 379

Rewitalizacja sali gimnastycznej wraz z sanitariatami w VI Liceum Ogólnokształcącym.

Głosowanie trwa od 20 września do 30 września 2021roku

Wejdź na stronę: http://www.konsultacje.czestochowa.pl, oddaj swój głos i pozwól dzieciom realizować swoje marzenia.

MAMY JUŻ OPIEKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7

Opiekunki SU

Opiekunki Samorządu Uczniowskiego

Dnia 16 września 2021 roku odbyły się w Siódemce wybory opiekunów Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie klas IV- VIII wybrali w demokratycznych wyborach nauczycieli, którzy będą opiekowali się Samorządem Uczniowskim w latach 2021-2023. Kadencja opiekunów zgodnie z regulaminem trwa 2 lata. W obecności przedstawicieli uczniów zliczone zostały głosy oraz sporządzony został protokół z wyborów.

Wybranymi opiekunkami zostały Panie:
Katarzyna Sobieraj uzyskując 37 głosów
oraz Ida Tamioła zdobywając 33 głosy.
 

Dowiedzieliśmy się, że Panie wspólnie przez kilka lat pełniły już tą  funkcję i są  bardzo wdzięczne za zaufanie i za nasze głosy. Z pewnością nas nie zawiodą ;).
W kolejnym tygodniu (od 20  do 25 września) trwać będzie kampania wyborcza uczniów chcących aktywnie działać w Zarządzie Samorządu Uczniowskiego.

 

Jeśli jesteś operatywny, kreatywny i pełen pomysłów kandyduj do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Możesz zostać:
przewodniczącym,  wiceprzewodniczącym  lub sekretarzem. Zgłoś się do opiekunów, nakręć spot czyli krótki filmik przedstawiający Twoją osobę oraz program wyborczy.
28 września odbędą się wybory do Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
Zapraszamy do obejrzenia filmiku, przedstawiającego działalność Samorządu Uczniowskiego przez dwa ostatnie lata.

Samorząd uczniowski – film

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2021/2022

Rodzice/opiekunowie uczniów ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2021/2022, przekazują wnioski o pomoc w terminie od 1 września do 14 września 2021 do sekretariatu SP 7 lub do pani Małgorzaty Miłkowskiej-Nylec.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 528,00 zł netto.

Ważne!

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje (wymagane w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

Stosowne druki można pobrać TUTAJ.

Pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach.

Zestaw materiałów przygotowanych przez MEiN dołączamy poniżej.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo także na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-szczepien–informacja-dla-dyrektorow-szkol-i-placowek.

Dołączamy również list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków.

Wśród załączników znajdą Państwo także Deklarację na szczepienia oraz Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19, a także materiały informacyjne dotyczące szczepień uczniów w wieku 12-18 lat.

Harmonogram szczepień:

Szczepienia będą odbywały się według następującego harmonogramu:

  • I tydzień września (1.09-5.09) – tydzień informacyjny – lekcje wychowawcze i spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym,
  • II tydzień września (6.09-12.09 – tydzień przygotowania do szczepienia – zbieranie przez wychowawców zgód od rodziców i opiekunów prawnych na szczepienie dzieci,
  • III tydzień września (13.09-19.09) – tydzień szczepień.

Zachęcamy Państwa do śledzenia informacji zamieszczanych na stronie Szkoły Podstawowej nr  7 im. K.I. Gałczyńskiego oraz strony internetowej  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly.

Załączniki:

  1. List Ministra Zdrowia do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień nastolatków
  2. Deklaracja na szczepienia
  3. Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19
  4. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat informacyjny
  5. Organizacja szczepień – informacja dla dyrektorów szkół i placówek – materiały informacyjne
  6. Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat informacyjny
  7. Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na potrzeby wsparcia procesu organizacji i realizacji szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19)

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021 / 2022

Informacje dotyczące rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22 w dniu 1 września 2021 roku

2021 / 2022

ROK SZKOLNY 2021 / 2022

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2021

OBIADY BĘDĄ WYDAWANE OD 6 WRZEŚNIA.

19 x 4zł = 76 zł

 płatne do 10.09.2021r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA