PODZIĘKOWANIE

Logo Budżetu ObywatelskiegoDyrekcja Szkoły, grono pedagogiczne oraz cała społeczność szkolna składają serdeczne podziękowania wszystkim Rodzicom i Dzieciom za olbrzymie zaangażowanie i oddanie swoich głosów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020. Cieszymy się, że dobrowolnie i świadomie poparliście naszą inicjatywę i zagłosowaliście na nasz projekt dzielnicowy – remont sali gimnastycznej. 😊 Dzięki Waszym głosom stara sala gimnastyczna zostanie wyremontowana.

DZIĘKUJEMY!!!

Budżet obywatelski 2020

Budżet obywatelski 2020

Budżet obywatelski 2020

Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Prosimy o oddawanie głosów na dwa projekty – ogólnomiejski i dzielnicowy. Projekt dzielnicowy o numerze 746 to remont sali gimnastycznej w naszej szkole. Wyremontowana sala pozwoli nam realizować nowe przedsięwzięcia skierowane do wszystkich mieszkańców dzielnicy Raków, a w szczególności uczniów i rodziców SP 7. Bezpłatne zajęcia, które planujemy będą wspaniałą alternatywą na spędzanie wolnego czasu i sposobem na kreatywny rozwój dzieci młodzieży naszej dzielnicy. Sala ma być dostosowana nie tylko do zajęć sportowych, ale również artystycznych.

Projekt ogólnomiejski o numerze 717 to budowa boiska przy VI Liceum Ogólnokształcącym. Kolejne boisko w dzielnicy Raków pozwoli rozładować ilość chętnych osób korzystających z tego typu obiektów. Boisko będzie dostępne nie tylko dla mieszkańców dzielnicy Raków, ale również miasta. Planowana organizacja imprez sportowych będzie promocją dzielnicy Raków w mieście.

Będziemy wdzięczni za zaangażowanie i każdy głos. Wygrana pozwoli nam podjąć nowe wyzwania i stać się wizytówką dzielnicy Raków i miasta Częstochowa.

Głosowanie na projekty zadań do Budżetu Obywatelskiego rozpocznie się 16 listopada i skończy 25 listopada. Wszystkich zachęcamy do głosowania na nasze zadania : Nr 746 i Nr 717

Wyniki będą znane już 1 grudnia

Poniżej krótka instrukcja jak zagłosować:

  • W głosowaniu biorą udział mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy, którzy ukończyli 13 lat.
  • Głosowanie odbywa się poprzez kartę do głosowania wypełnianą na platformie internetowej do głosowania dostępnej na stronie internetowej : https://czestochowa.budzet-obywatelski.eu/glosowanie przy użyciu darmowego kodu SMS. Przy użyciu jednego numeru telefonu mogą zagłosować 2 osoby, ponieważ na jeden numer telefonu można uzyskać 2 kody – po jednym dla każdej z 2 osób.
  • Głosowanie polega na przydzieleniu danej liczby punktów projektom zadań, przy czym do dyspozycji głosujących jest 10 punktów dla projektów zadań o charakterze ogólnomiejskim i 10 punktów dla projektów zadań o charakterze dzielnicowym.
  • Warunkiem złożenia ważnego głosu jest wypełnienie wszystkich obowiązkowych pól w karcie do głosowania w aplikacji internetowej do głosowania.

Informacja dla uczniów i rodziców dotycząca zmiany w funkcjonowaniu szkół od dnia 24.10.2020 r.

Uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie przechodzą na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania wchodzą w życie od soboty, 24 października i będą obowiązywały do niedzieli, 8 listopada br. Klasy I-III Szkoły Podstawowej nr 7 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Częstochowie będą funkcjonowały bez zmian-w trybie nauki stacjonarnej.

Wszystkie informacje dotyczące organizacji pracy zdalnej będą przekazywane za pomocą e–dziennika i aplikacji Teams.

 

BohaterON – włącz historię!

Uczniowie klas młodszych już trzeci raz włączyli się  w Ogólnopolską Kampanię BohaterOn, która ma celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Nauczyciele korzystając z materiałów edukacyjnych przeprowadzili lekcję z uczniami, która zakończyła się stworzeniem pamiątkowego albumu z życzeniami dla Powstańców. Nauka historii nie musi być nudna, a pamięć o bohaterach jest ważnym elementem edukacji patriotycznej.

Wychowawczynie klas:
I a – Anna Jędrzejewska
I b- Marta Maluska Musialik
II a- Ewelina Karbowska
II b- Katarzyna Duraj
III a- Małgorzata Paruzel
III b- Izabela Radosz

Święty Mikołaj na Kresach

Akcja charytatywna

Święty Mikołaj na Kresach

 

 

Drodzy Rodzice i Uczniowie

serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w akcję charytatywną Święty Mikołaj na Kresach. Dzięki Państwa hojności udało się zebrać kilka kartonów słodyczy i zabawek. To wspaniałe i niesamowite! Okazuje się, że w naszej szkole, w dobie, kiedy najważniejsza jest troska o siebie i najbliższych, dzielenie się z potrzebującymi jest nadal ważną wartością.

Za każdy dar serdecznie dziękujemy!

                                                                                                              Klub Młodego Wolontariusza

Konkurs na logo projektu Cloudlet -Spotkajmy się w chmurach

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na logo projektu „Cloudlet – Spotkajmy się w chmurach”. Projekt realizowany jest w ramach programu Erasmus+ wspólnie ze szkołami z Hiszpanii, Łotwy i Chorwacji. Celem projektu jest doskonalenie umiejętności wykorzystania „chmury obliczeniowej” i internetu do nauki. Najlepsza praca wybrana spośród projektów nadesłanych na konkurs przez uczniów szkół partnerskich będzie oficjalnym emblematem projektu „Cloudlet”.

Regulamin konkursu

Cena obiadów

CENA OBIADÓW
ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2020
21 x 4zł=84 zł płatne do 10.10.2020r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

PRZYPOMINAMY O ODLICZANIU ZGŁOSZONYCH NIEOBECNOŚCI.

NIEOBECNOŚCI PROSIMY ZGŁASZAĆ POPRZEZ E-DZIENNIK

DO PANI A. MAŁOLEPSZEJ LUB K.WIECZOREK – TYLKO WÓWCZAS ZOSTANĄ ONE ODLICZONE W KOLEJNYM MIESIĄCU