1 grudnia – Światowy Dzień AIDS

Co roku 1 grudnia świat jednoczy się, aby okazać wsparcie osobom żyjącym z HIV i chorym na AIDS.
Światowy Dzień AIDS obchodzony jest z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) od 1988 roku, jest jedną z najważniejszych kampanii na rzecz zdrowia publicznego.
Zakażenie HIV nie jest wyrokiem. Dzięki leczeniu antyretrowirusowemu (ARV) i szybkiemu wykryciu wirusa w organizmie można przeżyć długie lata.
Niepokojącym faktem jest wykrywanie w Polsce coraz większej liczby zakażeń HIV, podczas gdy w innych krajach naszego regionu (oprócz Europy Wschodniej), liczby te sukcesywnie maleją. Również zaniepokojenie budzi fakt, że około 50% zakażeń jest wykrywanych w bardzo późnym stadium, często pełnoobjawowego AIDS.
Najlepszą bronią przeciw AIDS jest edukacja.
Uczniowie częstochowskich szkół wzięli udział w Konkursie wiedzy HIV/AIDS. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy na temat HIV/AIDS, kształtowanie odpowiedzialności za zdrowie własne i najbliższych oraz rozpowszechnienie postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV.
Wśród laureatów konkursu znaleźli się:
Urszula Gwóźdź, ucz. kl. 8 c – I miejsce
Adam Derda, ucz. kl. 8 c – III miejsce
Gratulujemy!!!

Anna Sitek

STYPENDIUM SZKOLNE – informacja dla wnioskodawców kwalifikujących się do pomocy w postaci stypendium szkolnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zwraca się z prośbą o dostarczenie zaakceptowanych przez uprawnionego przedstawiciela szkoły oryginałów faktur imiennych (dot. zakupów dokonanych w miesiącach od lipca 2022 do grudnia 2022) w dniu 5 grudnia 2022 r.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września 2022 r. do grudnia 2022 r. wynosi 240,00 zł, a wypłata stypendium szkolnego nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym proszę dostarczyć oryginały faktur imiennych do Szkoły Podstawowej nr 7 (do sekretariatu lub p. Małgorzaty Miłkowskiej-Nylec) do dnia 2 grudnia w celu przygotowania indywidualnej karty ucznia i niezbędnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane.

„Czytanie dla pokoju”

Październik 2022 – Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

„Czytanie dla pokoju”

„Czytanie dla pokoju”

„Czytanie dla pokoju”

Nowości wydawnicze biblioteki szkolnej…

…mamy w bibliotece prawie tysiąc najnowszych książek dla dzieci i młodzieży…

     Zapraszamy Cię,  odwiedź nasza szkolną bibliotekę…  

XII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

W dniu 7 października 2022 r. uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w akcji Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie klas IV- VIII przystępowali do egzaminu w swoich klasach podczas lekcji matematyki. Losowali 5 zadań egzaminacyjnych o różnym stopniu trudności. Aby zdobyć tytuł EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA musieli bezbłędnie rozwiązać wszystkie wylosowane przykłady i zmieścić się w wyznaczonym czasie. Uczniowie kl. IV-VII sprawdzali swoje umiejętności w zakresie 100, a ósmoklasiści zmierzyli się z naprawdę trudnymi zadaniami. Do egzaminu przystąpiło 214 uczniów. Po pomyślnie zdanym egzaminie otrzymywali certyfikat EKSPERTA TABLICZKI MNOŻENIA. Ponadto uczniowie kl. IV wykonywali tabliczki „sowy mądre głowy” z trudnymi przykładami z tabliczki mnożenia, po czym egzaminowali Dyrekcję Szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz napotkanych kolegów. Gratulujemy wszystkim EKSPERTOM i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będzie ich jeszcze więcej.

Świetlica szkolna bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy” 2022/2023 (edycja III)

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023 (pkt. 1 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno; pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; pkt. 3 – sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy; pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy; pkt. 7 – wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie). 

 

Cele projektu: 

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno  

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką  

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm  

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych  

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku  

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie  

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

  

Wielki sukces naszych absolwentów – wysokie wyniki egzaminu ósmoklasisty 2021/2022

,, Przez naukę i sport do sukcesu’’

Nasi absolwenci doskonale poradzili sobie z egzaminem ósmoklasisty 2021/2022. Zarówno z języka polskiego, matematyki, jak i języków obcych wyniki Siódemki przewyższają średnie wyniki  powiatu, województwa i kraju. Są one niewątpliwie efektem ciężkiej pracy wszystkich uczniów, ale także zaangażowania ich rodziców oraz ciągłego podnoszenia kompetencji nauczycieli. To także niezbity dowód na to, że szkoła z powodzeniem podejmuje działania, aby pogodzić naukę ze sportem, a poziom nauczania jest tutaj bardzo wysoki.

Gratulujemy naszym absolwentom i życzymy im wielu sukcesów w dalszej edukacji.

Jesteśmy z Was bardzo dumni !