Wspomnienie Tomasza Mackiewicza

„Człowiek żyje tak długo, jak trwa pamięć o nim…”, dlatego 1 lutego 2023r. w murach naszej szkoły odbyło się wspomnienie Tomka Mackiewicza ps. „Czapkins” – polskiego himalaisty, absolwenta Szkoły Podstawowej nr 7. Honorowym gościem był pan Witold Mackiewicz, tato Tomasza oraz koleżanki i koledzy ze szkolnej ławy.

Tomasz Mackiewicz zachwycił i zainspirował wielu ludzi nie tylko swoją odwagą, ale również swoją osobowością, swoim stosunkiem do innych ludzi. Oprócz wyjątkowej pasji miał również marzenia, a jednym z nich była pomoc ludności, szczególnie dzieciom, zamieszkującym w wioskach na Nanga Parbat. W spotkaniu wzięła udział także pani Renata Lewandowska, prezeska Fundacji ”Dzieci z Nanga Parbat”, która aby uczcić pamięć Tomka i nie opuścić tych dzieci stworzyła projekt „Dla pokoleń”.

Minęło pięć lat od tragicznych wydarzeń na Nanga Parbat, kiedy to podczas zdobywania ośmiotysięcznika Tomasz Mackiewicz nabawił się choroby wysokościowej, ślepoty śnieżnej oraz odmrożeń i nie był w stanie samodzielnie zejść. 30 stycznia 2018 Polak oficjalnie został uznany za zmarłego. Tomasz Mackiewicz wcześniej sześć razy próbował wejść na Nagą Górę, jak bywa nazywany ośmiotysięcznik. Na przełomie 2017 i 2018 roku wyruszył w Himalaje wraz z Francuzką Elisabeth Revol. 25 stycznia dotarli na szczyt od strony Diamer. Marzenie Polaka o zdobyciu góry spełniło się, ale przypłacił je życiem.

Podczas spotkania przedstawiony został Tomasz Mackiewicz – człowiek gór, który „wyłamywał się z ram i stawiał czoła nieznanemu”, który twierdził, że „Życia nie mierzy się sumą oddechów, ale ilością chwil, które zapierają dech…”. Został przedstawiony młodym ludziom, w większości uczniom oddziałów sportowych, uczniom, którzy na co dzień przekraczają granice – bólu, wysiłku, zmęczenia, zniechęcenia, sukcesu, porażki, odczuć związanych z tym, że ktoś jest lepszy. Tomek wiedział co znaczą w życiu upadki… Wędrując po górach uczył się pokory: „Nie mam pragnienia bycia pierwszym. Bycie pierwszym, bycie najlepszym to świetna pożywka dla ego. Bronię się przed tym.” Wzruszającym momentem było wysłuchanie „Kołysanki”, którą napisał dla Tomka jego tato: „Śpij synku… Na Nagiej Górze wtulony w puszysty śnieg biały.”

„Człowiek jest tylko mocny w stosunku do drugiego człowieka w pyskówkach, przekomarzankach… Swoją wartość często opiera na materii, która przecież jak wiadomo – a w górach najlepiej to widać – jest po prostu tymczasowa. Zresztą jak i sam człowiek” – to słowa Tomka, których fragment znalazł się na tablicy pamiątkowej, ufundowanej przez jego szkolnych kolegów. Została ona zawieszona na murach naszej szkoły w pierwszą rocznicę śmierci „Czapkinsa” w 2019 r., aby uczcić jego pamięć.

Po skończonym spotkaniu, tak jak każdego roku, pani Dyrektor Joanna Ziółkowska-Nowak wraz z przedstawicielami społeczności uczniowskiej złożyli pod pamiątkową tablicą kwiaty.

Informacja na temat obiadów

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC LUTY 2023
20 x 5zł = 100zł

 płatne do 10.02.2023r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE BĄDŹ MEILOWO (amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ (nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie !)

W przypadku braku wpłaty do 10 bm. od dnia 13 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Mistrzowie Energii

Eksperci Kodowania – Mistrzami Energii” hasło to odszyfrowywali uczniowie, wykonując jedno z zadań obchodzonego w dniach 9 -13 stycznia Tygodnia Oszczędzania Energii w Szkole Podstawowej nr 7. Zajęcia odbywały się w ramach lekcji informatyki we wszystkich klasach od 4 do 8, a ich przebieg podzielony był na kilka etapów.

Po krótkiej dostosowanej do wieku uczniów pogadance i wymianie doświadczeń 2 lub 3-osobowe drużyny wykonywały rozwijające kreatywność i logiczne myślenie ćwiczenia łączące naukę kodowania z kształtowaniem nawyków racjonalnego gospodarowania energią.

Do akcji promującej oszczędzanie energii przystąpili również uczniowie edukacji wczesnoszkolnej. Podczas zajęć świetlicowych pt. „Pożeracze energii w moim domu” w różnorodny sposób zdobywali wiedzę na temat energii. Dzieci dowiedziały się, czym jest energia i jakie są jej rodzaje, obejrzały film edukacyjny – jak powstaje energia elektryczna, zapoznały się z wierszami o prądzie i urządzeniach elektrycznych. Podczas burzy mózgów oraz rozwiązując zadania na kartach pracy, najmłodsi uczniowie poznawali sposoby oszczędzanie prądu  poprzez zmianę codziennych nawyków.

Najważniejsze jednak było to, że po przeprowadzonych zajęciach dzieci zrozumiały, jak ważne jest dbanie o energię, a co za tym idzie o planetę zgodnie z hasłem „Gdy energię oszczędzamy, Ziemi życie przedłużamy”.

Ponadto podczas tygodnia oszczędzania energii na szkolnym monitorze informacyjnym wyświetlany był przygotowany przez uczniów filmowy poradnik „Jak oszczędzać energię?”

Przeprowadzona w Siódemce akcja zostanie zgłoszona do konkursu OSE będącego częścią kampanii „Mistrzowie Energii”, realizowanej przez Fundację Czyste Powietrze i wspieranej przez Państwowy Instytut Badawczy NASK.

Kultura, tradycje, język Kraju Basków – międzynarodowa lekcja online w ramach projektu Cloudlet

Cloudlet – Let’s meet in the clouds

Cloudlet – Let’s meet in the clouds

13 stycznia, w piątek, platforma Google Meet była miejscem spotkania młodzieży realizującej projekt Cloudlet. Pedagodzy i ich podopieczni z Hiszpanii przygotowali internetową lekcję nt. historii, tradycji i zwyczajów mieszkańców Kraju Basków, na którą zaprosili uczniów z Polski, Łotwy i Chorwacji. Baskowie zamieszkujący północną część Półwyspu Iberyjskiego szczycą się swoją odrębnością kulturową i językową, czemu wyraz dali gospodarze spotkania prezentując regionalne sporty, muzykę, instrumenty, tańce, legendy i potrawy. Niestety, jak to zwykle bywa 13 w piątek, nie obeszło się bez drobnych problemów technicznych, które uniemożliwiły przeprowadzenie quizu weryfikującego zdobytą podczas zajęć wiedzę.

 

Przed nami ważne wydarzenie – Dzień Bezpiecznego Internetu 2023

Internet, który wszyscy oswajamy i bez którego trudno wyobrazić sobie dzisiejszą rzeczywistość ma swoją jasną i ciemną stronę.

Obchody DBI mają na celu zwrócenie uwagi na kwestię bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.

Zachęcamy Was do udziału w konkursach, będących częścią międzyszkolnego przedsięwzięcia Debata 2023:

  1. Konkurs na najciekawszy lapbook nt. Jak reagować na cyberprzemoc? dla uczniów klas 4 -6
  2. Konkurs na najciekawszy dwuminutowy filmik nt. Jak nie stracić kontroli nad swoimi danymi osobowymi i prawem do prywatności? dla uczniów klas 7 -8.

Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele informatyki: pani Emilia Sobolewska i pan Tomasz Tyrała oraz pani Anna Sitek, pedagog szkolny.

Prace należy złożyć/przesłać do wyżej wymienionych nauczycieli do 14 lutego 2023 r.

Regulamin konkursów w załączeniu – Regulamin konkursów

Informacja na temat obiadów

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC STYCZEŃ 2023
11 x 5zł = 55zł

 płatne do 10.01.2023r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE BĄDŹ MEILOWO (amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ (nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie!)

W przypadku braku wpłaty do 10 bm. od dnia 13 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.