Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

Wrzesień – niektórym z Was zapewne jest trochę smutno, że lato już minęło, że skończyły się wakacje.  Nadszedł czas nauki. Spotykamy się wypoczęci, by z nowym zapasem sił rozpocząć naukę w nowym roku szkolnym. Życzymy Wam wielu sukcesów w nauce i sporcie. Rozłóżcie tak swoje siły, by nie zabrakło ich na finiszu. A Wam drodzy nauczyciele życzymy pozytywnej energii i dużo cierpliwości w codziennej pracy.

 

Siódemkowe, sportowe wakacje !!!

Tradycyjnie wakacje dla uczniów klas sportowych były bardzo aktywne, a to m.in. za sprawą obozu sportowego, który co roku organizowany jest w naszej szkole. Tym razem lekkoatleci wyjechali do dalekiej Bułgarii, by tam szlifować formę, zwiedzać, spędzać wspólnie czas, a przed wszystkim dobrze się bawić. Wszystkie założenia zostały spełnione, co widać na twarzach naszych uczniów. Energii obozowiczom musi wystarczyć na nowy rok szkolny, ponieważ na kolejne wakacje musimy poczekać 😋.

Uczennice „Siódemki” w Narodowej Reprezentacji Polski

W sierpniu na stadionie AWF Kraków odbyły się Międzynarodowe zawody Athletics Unlimited Games. Narodowa Reprezentacja dzieci zwyciężyła klasyfikację ogólną, zostawiając w tyle drużyny z Ukrainy, Austrii, Rumunii, Czech, Słowacji, Łotwy, Litwy, Bułgarii, Chorwacji. W gronie 800 lekkoatletów biorących udział w rywalizacji znalazły się Emilia Majewska, Weronika Wójtowicz oraz Zuzanna Pietrasińska zawodniczki Klubu Sportowego CKS Budowlani, a na co dzień uczennice Szkoły Podstawowej nr 7 w Częstochowie. Dziewczęta pod okiem trener Żanety Trąbczyńskiej brały również udział w wyjątkowej, najdłuższej do tej pory sztafecie 80x200m, w której to polska drużyna zajęła II miejsce, ustępując pierwsze miejsce jedynie zespołowi z Rumuni. Reprezentacja Polski została wyłoniona spośród najlepszych 12 i 13latków biorących udział w ogólnopolskim programie „Lekkoatletyka dla każdego”. Sam projekt finansowany był przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+ Sport.

Informacja na temat obiadów

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC WRZESIEŃ 2022

Obiady będą wydawane od 07.09.2022 r.
18 x 5zł = 90zł

 płatne do 10.09.2022r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

 

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE BĄDŹ MEILOWO (amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ (nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie)

W przypadku braku wpłaty do 10 bm. od dnia 13 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Posiłki będą wydawane od godziny 11.30 wg ustalonego harmonogramu.


Informacja dotycząca obiadów dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Obiady dla klas 1-3 będą wydawane od 12.09.2022r. od godziny 11.30 wg ustalonego harmonogramu.

cena posiłku 5 zł.

Opłata za miesiąc wrzesień – 75 zł

płatne do 15.09.2022r
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE BĄDŹ MEILOWO (amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ (nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie)

W przypadku braku wpłaty do 15 bm. od dnia 19 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIÓW SZKOLNYCH NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Rodzice/opiekunowie uczniów ubiegający się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2022/2023, przekazują wnioski o pomoc wraz z niezbędną dokumentacją w terminie od 1 września do 11 września 2022 do sekretariatu SP 7 lub do pani Małgorzaty Miłkowskiej-Nylec.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego tj. 600,00 zł netto.

W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oprócz ww. dokumentów niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.

Ważne!

Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski kompletne zawierające wszystkie niezbędne informacje (wymagane w druku wniosku) oraz dokumentację do udzielenia pomocy w postaci stypendium szkolnego.

Uwaga! Proszę zapoznać się ze zmianami w wykazie wydatków kwalifikowanych.

Wymagane dokumenty:
– wniosek – stypendium szkolne
– oświadczenie o zapoznaniu się z wymogami stypendium
– zaświadczenie o dochodach
– oświadczenie osoby dot. pracy dorywczej
– zaświadczenie- dochód z Centrum Integracji Społecznej
– oświadczenie z działalności gosp. rozpoczętej w roku bieżącym
– oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
– oświadczenie osoby – dochód ryczałt
– zaświadczenie- zajęcia w-f
– klauzula informacyjna

>>Kliknij by pobrać załączniki<<

NAJSYMPATYCZNIEJSI UCZNIOWIE ORAZ KONKURS O NAGRODĘ DYREKTORA NA PREZENTACJĘ „JA, MOJA KLASA, MOJA SZKOŁA”

Po raz kolejny w historii naszej szkoły uczniowie wybierali najsympatyczniejsze koleżanki i kolegów. Wyróżnienie to jest wyjątkowe, gdyż nagrodzeni zostali wybrani w anonimowym głosowaniu przez swoje koleżanki i kolegów z klasy. Każda decyzja była uzasadniona i podkreślała jakim należy być w relacjach z innymi, by zyskać ich sympatię i uznanie, jak na co dzień okazywać życzliwość, serdeczność, szacunek.

Drugą ważną dla klas nagrodą jest ta przyznana w konkursie na najlepszą prezentację multimedialną/film nt. „Ja, moja klasa, moja szkoła” podsumowującą w wyjątkowy sposób miniony rok szkolny.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

Najsympatyczniejsi uczniowie

Ja, moja klasa, moja szkoła