Informacja na temat obiadów

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC CZERWIEC 2024

14 x 5zł= 70 zł

płatne do 07.06.2024 r. WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO

42 1030 1104 0000 0000 9325 3001

Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE, PRZEZ E-DZIENNIK BĄDŹ MEILOWO (amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ (nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie !)

W przypadku braku wpłaty do 07 bm. od dnia 10 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.