Kolejny sukces naszej uczennicy! Kaja o Kresach…

Kaja Dudkowska, uczennica klasy 8c, została laureatką Powiatowego Konkursu na Prezentację Multimedialną ,,Czasy, ludzie, miejsca-Polskość na Kresach” w ramach projektu ,, … a serce zostało na Kresach”. Organizatorami powyższego przedsięwzięcia byli: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Szkoła Podstawowa nr 53  oraz Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich w Częstochowie. Lwów i Kresy są nam, Polakom, szczególnie bliskie. Historyczne i kulturowe dziedzictwo tych ziem jest nierozerwalnie związane z naszą Ojczyzną i odgrywa w jej dziejach bardzo ważną rolę. Celem konkursu było popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o wybitnych Polakach pochodzących z Kresów, ich losów i działalności, a także budowanie świadomości na temat udziału Kresów i Kresowiaków w rozwoju historii i kultury polskiej.

Kai serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.