STYPENDIUM SZKOLNE – informacja dla wnioskodawców kwalifikujących się do pomocy w postaci stypendium szkolnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zwraca się z prośbą o dostarczenie zaakceptowanych przez uprawnionego przedstawiciela szkoły oryginałów faktur imiennych (dot. zakupów dokonanych w miesiącach od lipca 2022 do grudnia 2022) w dniu 5 grudnia 2022 r.

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września 2022 r. do grudnia 2022 r. wynosi 240,00 zł, a wypłata stypendium szkolnego nastąpi do dnia 31 grudnia 2022 r.

W związku z powyższym proszę dostarczyć oryginały faktur imiennych do Szkoły Podstawowej nr 7 (do sekretariatu lub p. Małgorzaty Miłkowskiej-Nylec) do dnia 2 grudnia w celu przygotowania indywidualnej karty ucznia i niezbędnych dokumentów potwierdzających wydatki kwalifikowane.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.