Świetlica szkolna bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy” 2022/2023 (edycja III)

Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023 (pkt. 1 – kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro, piękno; pkt. 2 – wspomaganie wychowawczej roli rodziny; pkt. 3 – sięganie do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy; pkt. 4 – doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z Ukrainy; pkt. 7 – wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie). 

 

Cele projektu: 

– promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno  

– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką  

– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm  

– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych  

– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią w sposób dostępny dziecku  

– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie  

– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

  

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.