Informacja na temat obiadów – październik 2022

UCZNIOWIE KLAS 4-8 ODLICZAJĄ 5 ZŁ ZA „POWITANIE NA WESOŁO”

CENA OBIADÓW
ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2022

Obiady będą wydawane od 07.09.2022 r.
20 x 5zł = 100zł

 płatne do 10.10.2022r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE BĄDŹ MEILOWO( amalolepsza@sp7.czest.pl) I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ( nie można odliczać dnia, w którym było zgłoszenie)

W przypadku braku wpłaty do 10 bm. od dnia 13 bm. obiady będą wstrzymane do czasu uregulowania płatności.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.