Ogólnopolski Konkurs „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do kolejnej edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Konkurs składa się z dwóch części: wojewódzkiej – obejmującej (1,2,3,4 etap) i ogólnopolskiej – obejmującej (5 etap). Celem konkursu jest zdobywanie i pogłębianie wiedzy z zakresu biologii, geografii, ekologii, ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. Pobudzenie zainteresowania światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. Rozwijanie umiejętności interpretowania mapy. Wyłanianie talentów oraz rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczej uczniów. Na terenie szkoły uczniowie pisali I i II etap konkursu. Spośród piszących uczniów wyłoniliśmy drużynę, która reprezentowała naszą szkołę w trzecim etapie parkowym (powiatowym), zajmując IV miejsce.

  1. Oskar Wrzalik klasa 7 a
  2. Dawid Malczewski klasa 7 a
  3. Kalina Koźlik klasa 7 c,

Do konkursu przygotowywały uczniów: p. Wioletta Glanda (nauczyciel geografii) i p. Nina Tyrek (nauczyciel biologii). 

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.