Opieka nad uczniami w okresie zimowej przerwy świątecznej

W okresie zimowej przerwy świątecznej od 23.12-31.12.2021 świetlica szkolna zapewnia opiekę nad uczniami, którzy takiej opieki  potrzebują,
w następujących godzinach:
23.12.2021        8.00-15.00
24.12.2021        8.00-12.00
27.12.2021        8.00-15.00
28.12.2021        8.00-15.00
29.12.2021        8.00-15.00
30.12.2021        8.00-15.00
31.12.2021        8.00-12.00
W sytuacjach wymagających sprawowania opieki nad uczniem rodzice zobowiązani są do przekazania informacji pisemnej
sp07@edukacja.czestochowa.pl
o takiej potrzebie z podaniem dnia i czasu pobytu dziecka w świetlicy szkolnej.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.