CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021

CENA OBIADÓW ZA MIESIĄC GRUDZIEŃ 2021
13 x 4 zł = 52 zł

 płatne do 10.12.2021 r.
WPŁATY ZA OBIADY NALEŻY PRZEKAZAĆ NA KONTO
42 1030 1104 0000 0000 9325 3001
Z DOPISKIEM: IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA, KLASA I MIESIĄC, ZA KTÓRY JEST WPŁATA

NIEOBECNOŚCI W SZKOLE NALEŻY ZGŁASZAĆ TELEFONICZNIE BĄDŹ MAILOWO I TYLKO WÓWCZAS MOŻNA JE ODLICZAĆ.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.