“Cloudlet – Let’s meet in the clouds” – spotkanie nauczycieli w Polsce (3-5 listopada)

Cloudlet

Cloudlet – Let’s meet in the clouds

“Cloudlet – Let’s meet in the clouds” to projekt realizowany w ramach programu Erasmus+ przez szkoły z Hiszpanii, Chorwacji, Łotwy i Polski. Długo odkładane, z powodu pandemii, spotkanie nauczycieli odbyło się w pierwszych dniach listopada w Szkole Podstawowej nr 7 w Częstochowie.

Pierwszy dzień poświęcony był bliższemu poznaniu się pedagogów. Po oficjalnym powitaniu i prezentacji szkół nauczyciele wzięli udział w zajęciach warsztatowych „Myślenie projektowe i budowanie zespołu kluczem do sukcesu” – poprowadzonych przez Pana dr. hab. inż. Przemysława Postawę –  pracownika Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej. Zajęcia pomogły w przełamaniu pierwszych lodów, co ułatwiło realizację kolejnych punktów programu wizyty. Kolejną część dnia wypełniła wymiana doświadczeń w zakresie form, metod i środków zdalnego nauczania oraz ożywiona debata na temat realizacji projektów Erasmus+. Goście odwiedzili również Rezerwat Archeologiczny Kultury Łużyckiej w dzielnicy Raków, prezentujący jedno z największych poznanych w Polsce cmentarzysk z wczesnej epoki żelaza (750-600 lat p.n.e.).

Czwartek miał charakter zajęć plenerowych. Wędrówka po malowniczych terenach Jury Krakowsko-Częstochowskiej oraz zwiedzanie klasztoru jasnogórskiego sprzyjało integracji grupy oraz budowaniu pozytywnej atmosfery.

Ostatni dzień spotkania przeznaczony został na omówienie dalszych perspektyw współpracy, oraz pogłębienie wiedzy dotyczącej programu eTwinning, który stanowi ważny element naszego partnerstwa.

Mamy nadzieję, że wizyta w Polsce zapoczątkowała serię kolejnych, równie owocnych spotkań w szkołach naszych partnerów.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.