Krajowa Odznaka Jakości eTwinning

Save the Earth, save the future - epiSTEMe 4 Earth

epiSTEMe 4 Earth

„Odznaki Jakości eTwinning przyznawane są nauczycielom za wybitne projekty eTwinning.
Odznaki są świadectwem pewnego krajowego i europejskiego standardu.”

„Save the Earth, save the future – epiSTEMe 4 Earth” to projekt eTwinning zrealizowany w ramach europejskiego partnerstwa szkół „epSTEMe – European Partnership In STEM Education”. Współpraca młodzieży naszej szkoły z uczniami z Łotwy, Estonii i Bułgarii została wysoko oceniona przez Narodowe Biuro Kontaktowe Programu eTwinning i uhonorowana Krajową Odznaką Jakości.

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.