Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie wyróżniona za działania na rzecz bezpieczeństwa w Internecie

W tegorocznym Ogólnopolskim konkursie na najciekawszą inicjatywę Dnia Bezpiecznego Internetu 2021 Siódemka została wyróżniona za merytoryczną jakość, zasięg i innowacyjność podjętych działań. Organizatorem konkursu było Polskie Centrum Programu Safer Internet, w skład którego wchodzi NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Do konkursu zgłoszonych zostało 662 inicjatywy.
Innowacyjnym działaniem SP 7 podjętym w ramach DBI 2021 było zorganizowanie w przestrzeni internetowej Międzyszkolnej debaty oksfordzkiej nt. Umiejętności interpersonalne pomagają w sprawnym poruszaniu się w Internecie. Po stronie propozycjonistów i opozycjonistów spotkali się uczniowie klas VII Szkoły Podstawowej nr 7 im. K. I Gałczyńskiego oraz Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. St. Wyspiańskiego.
Internet stał się również miejscem niecodziennej formy szkolenia. W szkoleniu on-line nt. Otwarte zasoby edukacyjne (przygotowanym przez ROM- E Metis) wzięli udział jednocześnie uczniowie klas VII SP 7 i SP 17 oraz nauczyciele tychże szkół.
Myślą przewodnią wszystkich działań podejmowanych w SP 7 na rzecz bezpieczeństwa w Sieci jest:
Wszyscy uczymy się (uczniowie, rodzice, nauczyciele), wszyscy pamiętamy, że Wirtualny świat tworzymy także MY!

Dodaj do zakładek Link.

Komentarze są wyłączone.